Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/67/2020 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn będących w użytkowaniu Kupującego.

Deadlines:
Published : 11-12-2020 10:30:00
Placing offers : 18-12-2020 11:00:00
Offers opening : 18-12-2020 11:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Uwaga Kupującego:

Kupujący informuję, iż stacja/e paliw musi/szą znajdować się na terenie miasta Kalisza.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 177.46 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.pdf pdf 230.28 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
Umowa_dostawa paliwa.pdf pdf 168.27 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
Oświadczenie.pdf pdf 81.85 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
Oświadczenie oferenta.pdf pdf 161.22 2020-12-11 10:30:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 114.6 2020-12-18 14:11:51 Public message
dpc.dostawa paliw.pdf pdf 414.33 2020-12-31 09:41:28 Public message

Announcements

2020-12-31 09:41 Agnieszka Grzesiak Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.

dpc.dostawa paliw.pd [...].pdf

2020-12-18 14:11 Agnieszka Grzesiak W załączeniu zestawienie ofert.

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-12-18 10:59 Agnieszka Grzesiak link do otwarcia: https://youtu.be/sTa2-vs27ZA
2020-12-16 08:37 Magdalena Włodarek Kalisz, 16.12.2020r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i otworzy ofertę dopiero w dniu i godzinie otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów na wezwanie również w formie elektronicznej lub zamieści postępowanie na platformie zakupowej, na której będzie możliwość elektronicznego złożenia oferty? Wykonawca motywuje prośbę sytuacją pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie może warunkować złożenie oferty przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, informuje, że składanie ofert w powyższym postępowaniu odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Zakupową. Informujemy również, że wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą również odbywa się wyłącznie przez Platformę Zakupową.
Pytanie 2: W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje taką sytuację.
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł net za kartę nową,
* 10 zł net za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),
* 0 zł net za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy (np. nowy numer rejestracyjny, karta, której kończy się termin ważności)
Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia rozliczeń z odroczonym terminem płatności i warunkami handlowymi zawartymi w umowie przed otrzymaniem przez Zamawiającego kart paliwowych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie warunki.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Olej napędowy cena oleju napędowego z uwzględnionym upustem .....% 1 l Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
2 Benzyna bezołowiowa Euro 95 cena benzyny bezołowiowej Euro 95 z uwzględnionym upustem .....% 1 l - (0)
3 AdBlue cena AdBlue z uwzględnionym upustem .....% 1 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755