Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Pojemniki plastikowe/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-12-2020 11:03:00
Placing offers : 18-01-2021 12:00:00
Offers opening : 18-01-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.06 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 436.2 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Zalaczniki do umowy 2 i 3 protokoły końcowy i cząstkowy.docx docx 36.92 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
załacznik nr 6 do SIWZ.xlsx xlsx 10.31 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SIWZ -logo.xlsx xlsx 708.53 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 897.71 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx docx 44.68 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.18 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - RODO.docx docx 15.38 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ orz umowy.xlsx xlsx 22.09 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 85.58 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
espd-request.xml xml 143.74 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2020-12-04 11:03:00 Proceeding
Rozstrzygnięcie - Platforma.pdf pdf 63.81 2021-04-12 14:58:06 Public message
Odpowiedzi 14.12.2020.pdf pdf 387.51 2020-12-14 14:20:54 Public message
Zal_nr_7 do SIWZ oraz umowy_modyfikacja_14.12.2020.xlsx xlsx 22.35 2020-12-14 14:22:02 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 65.95 2020-12-18 10:54:34 Public message
zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 70.2 2021-01-08 08:49:16 Public message
odpowiedzi.pdf pdf 363.91 2021-01-11 12:48:29 Public message
Załacznik nr 8a do SIWZ -logo.pdf pdf 59.21 2021-01-11 12:48:29 Public message
Załacznik nr 8 b do SIWZ -logo.pdf pdf 59.55 2021-01-11 12:48:29 Public message
Załacznik nr 8 c do SIWZ -logo.pdf pdf 58.04 2021-01-11 12:48:29 Public message
Załacznik nr 8d do SIWZ -logo.pdf pdf 65.11 2021-01-11 12:48:29 Public message
Zal_nr_7 do SIWZ oraz umowy.pdf pdf 180.87 2021-01-11 12:48:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.49 2021-01-18 14:36:05 Public message
Rozstrzygnięcie - platforma-sig-sig.pdf pdf 285.72 2021-02-12 14:09:05 Public message

Announcements

2021-04-12 14:58 Gabriela Watała W załączeniu rozstrzygnięcie -zadanie nr1

Rozstrzygnięcie - Pl [...].pdf

2021-02-12 14:09 Małgorzata Podsiadła Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie - pl [...].pdf

2021-01-18 14:36 Gabriela Watała Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-18 12:00 Buyer message Zadanie 1- 1 050 000,00 zł netto/ 1 291 500,00 zł brutto
Zadanie 2- 450 000,00 zł netto/ 553 000,00 zł brutto
Łącznie: 1 500 000,00 zł netto/ 1 844 500,00 zł brutto
2021-01-11 12:48 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na zapytania

odpowiedzi.pdf

Załacznik nr 8a do S [...].pdf

Załacznik nr 8 b do [...].pdf

Załacznik nr 8 c do [...].pdf

Załacznik nr 8d do S [...].pdf

Zal_nr_7 do SIWZ ora [...].pdf

2021-01-11 12:39 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-01-08 08:49 Małgorzata Podsiadła W załączeniu sprostowanie ogłoszenia

zmiana ogłoszenia II [...].pdf

2020-12-18 10:54 Gabriela Watała W załączeniu sprostowanie ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-12-14 14:22 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 7 do SIWZ oraz nr 1 do umowy -modyfikacja

Zal_nr_7 do SIWZ ora [...].xlsx

2020-12-14 14:20 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania 14.12.2020

Odpowiedzi 14.12.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1445