Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 606145-N-2020 Zakup i dostawa tabletów, wizualizerów i projektorów

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-11-2020 11:24:00
Placing offers : 12-11-2020 10:00:00
Offers opening : 12-11-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim

ul. Byczyńska 9

46-310 Gorzów Śląski

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 95.48 2020-11-04 11:24:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 1.pdf pdf 147.59 2020-11-04 11:24:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 2.pdf pdf 156.09 2020-11-04 11:24:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 456.18 2020-11-04 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 246.71 2020-11-04 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 741.13 2020-11-04 11:24:00 Criterion
Załącznik nr 1a - Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 731.6 2020-11-04 11:24:00 Criterion
Załącznik nr 3.docx docx 741.6 2020-11-04 11:24:00 Criterion
Załącznik nr 4.docx docx 739.47 2020-11-04 11:24:00 Criterion
Opis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 2-AKTUALIZACJĄ.pdf pdf 156.22 2020-11-06 09:13:11 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 152.46 2020-11-06 09:13:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 156.73 2020-11-12 12:02:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 201.09 2020-11-17 14:32:07 Public message

Announcements

2020-11-17 14:32 Rafał Halski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-12 12:02 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-06 09:13 Rafał Halski Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Opis Przedmiotu Zamó [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 1a - Fo [...].xlsx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 573