Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/62/2020 Dostawa rur PVC, PEHD - zapytanie ofertowe.

Deadlines:
Published : 16-11-2020 19:39:00
Placing offers : 30-11-2020 10:30:00
Offers opening : 30-11-2020 10:40:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przesłanie oferty dotyczącej sprzedaży i dostawy 2021r. Rur PVC, PEHD.

Firma dokona wyboru kontrahenta w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z Rozdziałem §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Zamówienie materiałów będzie następowało na podstawie odrębnych zleceń dostawy na koszt oferenta telefonicznie lub e-mail’em.

W czasie transportu wyloty pozycji od 1 – 10 formularza ofertowego muszą być zabezpieczone deklami.

Dostawca przy każdej dostawie zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu deklaracje zgodności.

Realizacja zamówienia - 3 dni, na koszt Dostawcy.

Warunki płatności - przelew, min 30 dni.

Cena, jaka będzie podana na formularzu nie będzie negocjowana.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx docx 13.16 2020-11-16 19:39:00 Proceeding
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx docx 26.84 2020-11-16 19:39:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 169.44 2020-11-30 12:36:24 Public message
Dokumentacja Podstawowych Czynności.pdf pdf 363.44 2020-12-03 12:54:42 Public message

Announcements

2020-12-03 12:54 Anna Kędzia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dziękuje za złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy PZP zgodnie z §5, pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień na sprzedaż i dostawę rur PVC, PEHD w 2021r.
Jednocześnie informujemy, iż Komisja Przetargowa naszego przedsiębiorstwa wybrała ofertę firmy:
FIRMA HAŁAS
KRZYSZTOF HAŁAS
UL. JANA DEKANA 6F
64-100 LESZNO
Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 2 350,00 zł net + ustawowy VAT
Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 2 890,50 zł brutto
Powyższa firma przedstawiła najniższą ofertę cenową, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania i kryteria w postępowaniu.

Dokumentacja Podstaw [...].pdf

2020-11-30 12:36 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-11-30 10:17 Anna Kędzia Link do otwarcia: https://youtu.be/nzhMvihh07w
2020-11-23 16:02 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytania: proszę o informację czy można wycenić rury PEHD w długości 12 mb, i czy można wycenić rury ciśnieniowe PVC i PEHD od różnych producentów?
Odpowiedz: Nie dopuszczamy rur o długości 12mb. Dostawca musi uwzględnić odcinki 6mb. Nie określamy jednego producenta w zapytaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rury ciśnieniowe PVC dz 90 SDR 26 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
2 Rury ciśnieniowe PVC dz 110 SDR 26 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
3 Rury PEHD dz 90 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
4 Rury PEHD dz 110 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
5 Rury PEHD dz 125 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
6 Rury PEHD dz 160 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
7 Rury PEHD dz 180 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
8 Rury PEHD dz 225 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
9 Rury PEHD dz 250 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
10 Rury PEHD dz 315 SDR 17 PN 10 z atestem, dł. 6m, zabezpieczone deklami 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 990