Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/58/2020 Dostawa pojemników na odpady segregowane o pojemności 1100 litrów.

Deadlines:
Published : 03-11-2020 12:00:00
Placing offers : 09-11-2020 09:30:00
Offers opening : 09-11-2020 09:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Dzień dobry.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


SPECYFIKACJA


Pojemnik na papier:


 1.  Pojemnik na odpady stałe, z pokrywą wyposażaną w daszek wrzutowy na papier.
 2.  Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany, bez śladów uszkodzenia.
 3.  Kolorystyka pojemnika - niebieski wg palety kolorów RAL 5007 lub zbliżony.
 4.   Kolor jednolity na całym pojemniku.
 5.  Pojemnik wyposażony w mechanizmy jezdne.
 6.  4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) dwa koła z blokadą (hamulcem).
 7.  Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym z zastrzeżeniem, że wszystkie pojemniki muszą być jednakowego rodzaju.
 8.  Pojemnik powinien charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i   chemikalia.
 9.  Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu   Państwowego Zakładu Higieny oraz znak CE, zgodnie z normą unijną EN 840. Pojemniki muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadczenia jakości.
 10.  Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki.
 11.  Dno pojemnika posiadające listwę zabezpieczającą przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnik.                                     Parametry listwy:                                                                                                                                                                                               - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (np. PE-HD),                                                             - wysokość około 10 mm,                                                                                                                                                                                 - szerokość około 4 mm.
 12.  Pojemność 1100 litrów.
 13.  Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie.
 14.  Wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być   zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń.  
 15.  Na frontowej ścianie napis informujący o przeznaczeniu pojemnika „PAPIER” (naklejka, inna dostępna forma, np. termoprint).

Pojemnik na szkło:


 1.   Pojemnik na odpady stałe, z pokrywą wyposażaną w rozety (dwa otwory na klapie) około 150 mm (zabezpieczoną gumową zakładką).
 2.   Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany, bez śladów uszkodzenia.
 3.   Kolorystyka pojemnika - zielony wg palety kolorów RAL 6024 lub zbliżony.
 4.    Kolor jednolity na całym pojemniku.
 5.   Pojemnik wyposażony w mechanizmy jezdne.
 6.   4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) dwa koła z blokadą (hamulcem).
 7.   Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym z zastrzeżeniem, że wszystkie pojemniki muszą być jednakowego rodzaju.
 8.   Pojemnik powinien charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i         chemikalia.
 9.   Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu     Państwowego Zakładu Higieny oraz znak CE, zgodnie z normą unijną EN 840. Pojemniki muszą posiadać dokumenty potwierdzające   zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadczenia jakości.
 10.  Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki.
 11.  Dno pojemnika posiadające listwę zabezpieczającą przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnik.                                     Parametry listwy:                                                                                                                                                                                               - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (np. PE-HD),                                                             - wysokość około 10 mm,                                                                                                                                                                                 - szerokość około 4 mm.
 12.  Pojemność 1100 litrów.
 13.  Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie.
 14.  Wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być   zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń.  
 15.  Na frontowej ścianie napis informujący o przeznaczeniu pojemnika „SZKŁO” (naklejka, inna dostępna forma, np. termoprint).

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne:


 1.  Pojemnik na odpady stałe, z pokrywą wyposażaną w rozety (dwa otwory na klapie) o średnicy około  2000mm (zabezpieczoną   gumową zakładką).
 2.  Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany, bez śladów uszkodzenia.
 3.   Kolorystyka pojemnika - zielony wg palety kolorów RAL 1021 lub zbliżony.
 4.   Kolor jednolity na całym pojemniku.
 5.  Pojemnik wyposażony w mechanizmy jezdne.
 6.  4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) dwa koła z blokadą (hamulcem).
 7.  Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym z zastrzeżeniem, że wszystkie pojemniki muszą być jednakowego   rodzaju.
 8.  Pojemnik powinien charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i               chemikalia.
 9.  Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu     Państwowego Zakładu Higieny oraz znak CE, zgodnie z normą unijną EN 840. Pojemniki muszą posiadać dokumenty potwierdzające   zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadczenia jakości.
 10.  Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki.
 11.  Dno pojemnika posiadające listwę zabezpieczającą przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnik.                                     Parametry listwy:                                                                                                                                                                                               - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (np. PE-HD),                                                             - wysokość około 10 mm,                                                                                                                                                                                 - szerokość około 4 mm.
 12.  Pojemność 1100 litrów.
 13.  Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie.
 14.  Wszystkie krawędzie pojemnika z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być   zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń.  
 15.  Na frontowej ścianie napis informujący o przeznaczeniu pojemnika „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” (naklejka, inna dostępna forma, np. termoprint).

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki oferowanych produktów wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj materiału użytego do wykonania. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd i rozwiązania techniczno - użyteczne przedmioty zamówienia.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 62 760 80 68. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


                 

 

 

     

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx docx 26.84 2020-11-03 12:00:00 Proceeding
Polityka Jakości.pdf pdf 807.91 2020-11-03 12:00:00 Proceeding
UMOWA-dostawa i zakup pojemniki.doc doc 76 2020-11-03 12:00:00 Proceeding
raport z ofertowania.pdf pdf 94.69 2020-11-09 11:02:57 Public message
pojemniki - dpc.pdf pdf 346.07 2020-11-13 13:19:50 Public message

Announcements

2020-11-13 13:19 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności

pojemniki - dpc.pdf

2020-11-13 13:06 Anna Kędzia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dziękuje za złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w PZP art. 4 pkt. 8 oraz §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawę pojemników na odpady segregowane o pojemności 1100 litrów.. Jednocześnie informujemy, że PWiK Sp. z o.o. wybrało ofertę firmy:
"4M”
M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda, Spółka Jawna
ul. Gubińska 16
66-600 Krosno Odrzańskie

Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 11.330,00 zł net + ustawowy VAT
Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 13.935,90 zł brutto

2020-11-09 11:02 Anna Kędzia Zestawienie ofert

raport z ofertowania [...].pdf

2020-11-09 09:30 Anna Kędzia nowy link do otwarcia: https://youtu.be/PeqtntzZdEI
2020-11-09 09:26 Anna Kędzia link do otwarcia: https://youtu.be/PeqtntzZdEI

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pojemnik na papier - 2 pc. - (0)
2 Pojemnik na szkło - 7 pc. - (0)
3 Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne - 13 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa do 14.12.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym KOSZTY TRANSPORTU oraz rozładunku, po stronie DOSTAWCY. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Minimum 24 miesiące (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 897