Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-37/2020 Dostawa sprzętu komputerowego

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-10-2020 12:27:00
Placing offers : 02-11-2020 12:00:00
Offers opening : 02-11-2020 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert

https://zoom.us/j/94217581216?pwd=dnVsQW5WV2hvK1AxS1J5K3VBMDR5Zz09

Meeting ID: 942 1758 1216
Passcode: 5wGCJL

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 423.05 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 1114.99 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 721.16 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 808.03 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 780.62 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 709.94 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 659.24 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6a do siwz - wzór umowy środki własne.pdf pdf 737.81 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
09. Załącznik nr 6b do siwz - wzór umowy - Endolaparoskopia.pdf pdf 717.56 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
10. Załącznik nr 6c do siwz - wzór umowy - INT166.pdf pdf 818.41 2020-10-15 12:27:00 Proceeding
13. Załącznik nr 8 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
14. Formularz ofertowy.docx docx 822.21 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
15. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 834.5 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
16. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 823 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
17. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 826 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
18. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 815.5 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
11. Załącznik nr 6d do siwz - wzór umowy - Telemedycyna.pdf pdf 713.49 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
12. Załącznik nr 7 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 513.45 2020-10-15 12:27:01 Proceeding
21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 200.32 2020-10-26 11:31:07 Public message
20. Modyfikacja siwz 2.pdf pdf 480.84 2020-10-26 11:30:47 Public message
19. Modyfikacja siwz.pdf pdf 348.54 2020-10-21 15:32:13 Public message
22. Druk zestawienia ofert DZP-262-37.2020.pdf pdf 713.26 2020-11-02 13:33:42 Public message
23. Unieważnienie części 2.pdf pdf 267.22 2020-11-16 12:19:53 Public message
24. Rozstrzygnięcie, część 1, 3, 4 i 5.pdf pdf 1439.79 2020-11-16 12:34:38 Public message

Announcements

2020-11-16 12:34 Zamówienia Publiczne 24. Rozstrzygnięcie, część 1, 3, 4 i 5

24. Rozstrzygnięcie, [...].pdf

2020-11-16 12:19 Zamówienia Publiczne 23. Unieważnienie części 2

23. Unieważnienie cz [...].pdf

2020-11-02 13:33 Zamówienia Publiczne 22. Druk zestawienia ofert DZP-262-37.2020

22. Druk zestawienia [...].pdf

2020-10-28 18:28 Zamówienia Publiczne Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert:
https://zoom.us/j/94217581216?pwd=dnVsQW5WV2hvK1AxS1J5K3VBMDR5Zz09

Meeting ID: 942 1758 1216
Passcode: 5wGCJL
2020-10-26 11:31 Zamówienia Publiczne 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2020-10-26 11:30 Zamówienia Publiczne 20. Modyfikacja siwz 2

20. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-21 15:32 Zamówienia Publiczne 19. Modyfikacja siwz

19. Modyfikacja siwz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 952