Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-35/2020 Dostawa energii elektrycznej w roku 2021 na potrzeby obiektów i jednostek organizacyjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-10-2020 11:04:00
Placing offers : 10-11-2020 12:00:00
Offers opening : 10-11-2020 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/95987897040?pwd=Z1pCdWlWOERGdlUwOWRUeUtzQWFvUT09

Meeting ID: 959 8789 7040
Passcode: 1tY0Ur

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06. Załącznik nr 4 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) 20.04.2020-sig-sig.pdf pdf 513.45 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
08. Formularz ofertowy na część 1 i 2.docx docx 25.37 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
08a. Załącznik do oferty - część 1.xlsx xlsx 12.25 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
08b. Załącznik do oferty - część 2.xlsx xlsx 19.11 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
01. 2020-OJS194-468569-pl.pdf pdf 141.36 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 929.62 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - wzór umowy na część 1.pdf pdf 607.19 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Szczegółowy wykaz i dane punktów poboru energii PPE objętych zamówieniem w części 1.pdf pdf 549.24 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - Szczegółowy wykaz i dane punktów poboru energii PPE objętych zamówieniem w części 2.pdf pdf 522.96 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
10. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 47 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 37 2020-10-06 11:04:00 Proceeding
09b. espd-request.pdf pdf 79.14 2020-10-06 11:04:12 Proceeding
09a. espd-request.xml xml 123.43 2020-10-06 11:04:12 Proceeding
14. 2020-OJS208-507784-pl.pdf pdf 63.59 2020-10-26 09:58:17 Public message
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 72.07 2020-10-22 09:07:22 Public message
13. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz.pdf pdf 4328.97 2020-10-22 12:08:17 Public message
15. 2020-OJS209-510343-pl Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.85 2020-10-27 09:46:54 Public message
16. Modyfikacja siwz 2.pdf pdf 356.34 2020-11-03 12:48:11 Public message
17. Druk zestawienia ofert DZP-262-35.2020.pdf pdf 702.62 2020-11-10 13:24:44 Public message
18. Unieważnienie części 2.pdf pdf 255.8 2020-11-12 15:10:08 Public message
19. Rozstrzygnięcie cz. 1.pdf pdf 324.73 2020-11-20 14:42:37 Public message

Announcements

2020-11-20 14:42 Zamówienia Publiczne 19. Rozstrzygnięcie cz. 1

19. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2020-11-12 15:10 Zamówienia Publiczne 18. Unieważnienie części 2

18. Unieważnienie cz [...].pdf

2020-11-10 13:24 Zamówienia Publiczne 17. Druk zestawienia ofert DZP-262-35.2020

17. Druk zestawienia [...].pdf

2020-11-03 12:48 Zamówienia Publiczne 16. Modyfikacja siwz 2

16. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-28 18:43 Zamówienia Publiczne Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert:
https://zoom.us/j/95987897040?pwd=Z1pCdWlWOERGdlUwOWRUeUtzQWFvUT09

Meeting ID: 959 8789 7040
Passcode: 1tY0Ur
2020-10-27 09:46 Zamówienia Publiczne 15. 2020-OJS209-510343-pl Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. 2020-OJS209-5103 [...].pdf

2020-10-26 09:58 Zamówienia Publiczne 14. 2020-OJS208-507784-pl

14. 2020-OJS208-5077 [...].pdf

2020-10-22 12:08 Zamówienia Publiczne 13. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz

13. Odpowiedzi na py [...].pdf

2020-10-22 09:07 Zamówienia Publiczne 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1543