Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/59/20 Dostawa obłożeń operacyjnych, serwet operacyjnych, podkładów na rolce, bluz ogrzewających jednokrotnego użytku

Deadlines:
Published : 02-10-2020 09:07:00
Placing offers : 12-11-2020 09:30:00
Offers opening : 12-11-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_ZP_220_59_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 70.07 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
4_ZP_220_59_20_Zał nr 4A Opis przwedmiotu zamówienia.doc doc 314.5 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
6_ZP_220_59_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.77 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
8_ZP_220_59_20_SIWZ_OBŁOŻENIA_SERWETY.docx docx 308.63 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
1_ZP_220_59_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 158.79 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
2_ZP_220_59_20_JEDZ.xml xml 132.47 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
7_ZP_220_59_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 79.34 2020-10-02 09:07:00 Proceeding
5_ZP_220_59_20_zał 4 formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 16.48 2020-10-02 09:07:35 Proceeding
ZP_220_59_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 167.82 2020-10-20 11:31:10 Public message
1_ZP_220_59_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 161.54 2020-11-02 09:19:21 Public message
ZP_220_59_20_Wyjasnienia nr 2.docx docx 122.84 2020-11-02 09:19:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 70.48 2020-11-02 09:37:59 Public message
ZP_220_59_20_wyjaśnienia nr 3.docx docx 123.55 2020-11-05 12:55:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 70.46 2020-11-05 13:02:03 Public message
ZP_220_59_20_wyjaśnienia nr 4.docx docx 123.86 2020-11-09 17:18:12 Public message
ZP_220_59_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 50.5 2020-11-12 20:56:36 Public message
ZP_220_59_20_ZESTAWIENIE_OFERT Dodatkowych.doc doc 42 2020-11-26 14:58:43 Public message
ZP_220_59_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 144.88 2020-12-18 13:21:15 Public message
ZP_220_59_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad. 7.docx docx 136.86 2021-01-18 13:47:55 Public message

Announcements

2021-01-18 13:47 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_Zawiado [...].docx

2020-12-18 13:21 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_Zawiado [...].docx

2020-11-26 14:58 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_ZESTAWI [...].doc

2020-11-12 20:56 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_ZESTAWI [...].doc

2020-11-09 17:18 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_wyjaśni [...].docx

2020-11-05 13:02 Przemysław Frączek

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-05 12:55 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_wyjaśni [...].docx

2020-11-02 09:37 Przemysław Frączek

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-02 09:19 Przemysław Frączek

1_ZP_220_59_20 Zał. [...].rtf

ZP_220_59_20_Wyjasni [...].docx

2020-11-02 09:15 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2020-10-20 11:31 Przemysław Frączek

ZP_220_59_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1414