Proceeding: ZP/05/20 Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku i Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu

Małgorzata Kryszak
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-09-2020 10:22:00
Placing offers : 06-11-2020 10:00:00
Offers opening : 06-11-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 253.38 2020-09-25 10:22:00 Proceeding
SIWZ ZP.05.20.doc doc 412.5 2020-09-25 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Specyfikacje techniczne.rar rar 149.18 2020-09-25 10:22:00 Proceeding
Załączniki nr 1 - 7 do SIWZ.rar rar 159.11 2020-09-25 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8 JEDZ.zip zip 86.15 2020-09-25 10:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 68.55 2020-10-26 10:41:54 Public message
Modyfikacja 1 -21.10.2020.rar rar 378.19 2020-10-21 13:26:31 Public message
Odpowiedzi na pytania ZP.05.20.pdf pdf 4948.13 2020-10-22 12:59:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.05.20.pdf pdf 328.65 2020-11-06 11:17:35 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 424.7 2020-12-03 12:14:28 Public message

Announcements

2020-12-03 12:14 Marta Mularczyk Dzień dobry,

Informuję że Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. W załączeniu informacja o wyborze.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-06 11:17 Małgorzata Kryszak Informacja z otwarcia ofert - 06.11.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-26 10:41 Małgorzata Kryszak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-10-22 12:59 Małgorzata Kryszak Pytania i odpowiedzi 22.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-21 13:26 Małgorzata Kryszak Modyfikacja 1 21.10.2020

Modyfikacja 1 -21.10 [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1346