Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 107/KPW/BP/2020 Przegląd armaty OTO MELARA na ORP ŚLĄZAK

Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 24-09-2020 10:18:00
Placing offers : 08-10-2020 10:30:00
Offers opening : 08-10-2020 10:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE w dziedzinie OiB PONIŻEJ 428 000 EURO (art. 131b ustawy Pzp)

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Warunkami Przetargu, które zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1.      Zapoznał się z WP i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

2.      Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią WP;

3.      Uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w WP;

4.      W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

5.      Zobowiązuje się - w wypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu  i terminie ustalonym przez Zamawiającego

6.      Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

 

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Przetargu.zip zip 166.69 2020-09-24 10:18:00 Proceeding
zmiana doWP nr 1 - 107 KPW BP 2020.doc doc 52 2020-09-29 11:41:46 Public message
zmiana doWP nr 2 - 107 KPW BP 2020.doc doc 52 2020-09-30 14:37:55 Public message
zmiana doWP nr 3 - 107 KPW STO 2020.doc doc 52 2020-10-02 09:50:33 Public message
zmiana doWP nr 4 - 107 KPW BP 2020.doc doc 52.5 2020-10-05 12:01:21 Public message
zmiana do WP nr 5 - 107 KPW BP 2020.doc doc 53.5 2020-10-06 14:30:16 Public message
zapytania i wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana nr 6 - 107 KPW BP 2020.doc doc 61.5 2020-10-07 10:42:01 Public message
wykaz ofert 107.doc doc 39 2020-10-08 10:55:52 Public message
107 KPW_BP 2020_Inf_o_udzieleniu_zamowienia.doc doc 33.5 2020-10-19 08:03:01 Public message

Announcements

2020-10-19 08:03 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Informacja o udzieleniu zamówienia

107 KPW_BP 2020_Inf_ [...].doc

2020-10-08 10:55 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Wykaz ofert, które wpłynęły w postępowaniu

wykaz ofert 107.doc

2020-10-07 10:42 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej zapytania i wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana nr 6 do WP

zapytania i wyjaśnie [...].doc

2020-10-06 14:30 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zmiana nr 5 do WP

zmiana do WP nr 5 - [...].doc

2020-10-05 12:01 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zmiana nr 4 do WP

zmiana doWP nr 4 - 1 [...].doc

2020-10-02 09:50 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zmiana nr 3 do WP

zmiana doWP nr 3 - 1 [...].doc

2020-09-30 14:37 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zmiana nr 2 do WP

zmiana doWP nr 2 - 1 [...].doc

2020-09-29 11:41 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zmiana do WP nr 1

zmiana doWP nr 1 - 1 [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd armaty OTO MELARA na ORP ŚLĄZAK Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 certyfikat potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001-2015, w zakresie przedmiotu zamówienia. - Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1521