logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Środki ochrony indywidualnej – ochrona dróg oddechowych (ID 378231)

Starting date: 17-09-2020 09:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 69 000.00 PLN
What is the minimum increment? 200.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Poznań , dnia 17.09.2020 r.

 

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

 

Komórka Organizacyjna

 

EZ

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1.      Przedmiot zakupu:

 

Środki ochrony indywidualnej – ochrona dróg oddechowych

 

2.      Warunki dostawy:

 

·         Zamówienia sukcesywne

·         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31.03.2003r. odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej muszą posiadać Certyfikat Europejski – CE.

·         Ofertę należy złożyć na asortyment wymieniony w załączniku – nie uznajemy zamienników.

·         Szacunkowa wartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert.

·         Miejsce dostawy :  Miejsce dostawy :  Dział Zaopatrzenia , ul. Dolna Wilda 126

·         Koszty dostawy po stronie dostawcy.

·         Oferta w walucie PLN

·         Umowa zawarta na 12 miesięcy.

·         Termin realizacji zamówienia do 14  dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

·         Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres  e-mail.

·         Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

·         Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

 

3.      Warunki płatności

 

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 

 

4.      Załączniki

 

Umowa

Asortyment do wyceny

Informacja RODO

 

5.      Termin składania ofert : 25.09.2020 godz.. 12:00

 

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl

 

 

 

 

 

 

 

icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Środki ochrony indywidualnej – ochrona dróg oddechowych 1 set ***
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |