Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostawa sprzętu elektrotechnicznego

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-09-2020 10:58:00
Placing offers : 25-09-2020 10:00:00
Offers opening : 25-09-2020 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
ul. Byczyńska 9, 46 – 310 Gorzów Śląski

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu elektrotechnicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się na stronie:


Ogłoszenie nr 2020-110-5355


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 343750625 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 313.66 2020-09-15 11:02:46 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 162.26 2020-09-15 11:02:46 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf pdf 233.57 2020-09-15 11:02:46 Proceeding
ogloszenie_5355.pdf pdf 32.48 2020-09-15 11:02:53 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ-AKTUALIZACJA.pdf pdf 162.21 2020-09-21 13:24:10 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 302.18 2020-09-21 13:24:10 Public message
rozstrzygniecie_ogloszenia_5355.pdf pdf 23.57 2020-09-28 11:13:36 Public message

Announcements

2020-09-28 11:13 Rafał Halski Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rozstrzygniecie_oglo [...].pdf

2020-09-21 13:24 Rafał Halski Pytania i odpowiedzi do postępowania

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedłuża się termin na składanie ofert do 25.09.2020 r. godz. 10:00

Załącznik nr 1 - OPZ [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stół elektrotechniczny Zgodnie z Załącznikiem 1 poz. 1 6 pc. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
Wielkie Przedmieście 41
46-300, Olesno
(0)
2 Miernik rezystacji uziemienia Zgodnie z załącznikiem 1 poz. 2 1 pc. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
Wielkie Przedmieście 41
46-300, Olesno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i oferujemy, bez zastrzeżeń i ograniczeń, wykonanie usługi zgodnie jego zapisami. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni - Jeśli się zgadzasz wpisz "TAK" (0)
(0)

The number of page views: 638