Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.9.2020 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania

Deadlines:
Published : 26-08-2020 13:09:00
Placing offers : 28-09-2020 12:00:00
Offers opening : 28-09-2020 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IDW-I_część_SIWZ.docx docx 189.38 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 235.24 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
SOPZ-II_część_SIWZ.docx docx 389.79 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_1.docx docx 58.17 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_2.docx docx 53.94 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_3.docx docx 35.3 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_4.docx docx 54.2 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_5.docx docx 54.37 2020-08-26 13:09:00 Proceeding
Pytania_odpowiedzi.pdf pdf 1068.12 2020-09-11 15:21:19 Public message
Pytania_odpowiedzi.pdf pdf 550.32 2020-09-16 15:25:12 Public message
Pytania_odpowiedzi.pdf pdf 567.31 2020-09-18 15:30:18 Public message
Pytania_odpowiedzi.pdf pdf 544.43 2020-09-22 15:04:04 Public message
infoZOtwarciaOfert.pdf pdf 873.05 2020-09-28 15:06:27 Public message
Inf. o wyborze dla Zadania nr 1.pdf pdf 408.12 2020-10-07 15:20:40 Public message
7 - Informacja o wyborze Zad 2 BIP.pdf pdf 488.57 2020-10-09 16:13:50 Public message
7 - Informacja o wyborze Zad 3 BIP.pdf pdf 489.66 2020-10-09 16:18:10 Public message
7 - Informacja o wyborze Zad 4 BIP.pdf pdf 488.17 2020-10-09 16:21:50 Public message
7 - Informacja o wyborze Zad 5 BIP..pdf pdf 452.03 2020-10-15 15:15:17 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu.pdf pdf 209.88 2020-11-20 11:18:42 Public message

Announcements

2020-11-20 11:18 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-10-15 15:15 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 5.

7 - Informacja o wyb [...].pdf

2020-10-09 16:21 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 4.

7 - Informacja o wyb [...].pdf

2020-10-09 16:18 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 3.

7 - Informacja o wyb [...].pdf

2020-10-09 16:13 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 2.

7 - Informacja o wyb [...].pdf

2020-10-07 15:20 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 1.

Inf. o wyborze dla Z [...].pdf

2020-09-28 15:06 Grzegorz Wolff Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

infoZOtwarciaOfert.p [...].pdf

2020-09-22 15:04 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania_odpowiedzi.p [...].pdf

2020-09-18 15:30 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania_odpowiedzi.p [...].pdf

2020-09-16 15:25 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania_odpowiedzi.p [...].pdf

2020-09-11 15:21 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz odpowiedzi.

Pytania_odpowiedzi.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1659