Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 011/JRP/2020 Przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin”

Deadlines:
Published : 23-07-2020 12:08:00
Placing offers : 16-10-2020 11:00:00
Offers opening : 16-10-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.95 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
2.SIWZ wraz z załącznikami.7z 7z 3821.9 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
3.Decyzje lokalizacyjne.7z 7z 26781.29 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
4.Plan zagospodarowania.7z 7z 2282.74 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
5.Mapy zasadnicze.7z 7z 8532.19 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
6.Mapy orientacyjne.7z 7z 788.2 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
7.Warunki techniczne.7z 7z 9716.2 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
8.Dokumentacje geotechniczne.pdf pdf 9582.47 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
9.Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf pdf 106.41 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
10.Warunki odtworzenia nawierzchni drogi powiatowe.pdf pdf 558.11 2020-07-23 12:08:00 Proceeding
6.Decyzje środowiskowe.7z 7z 6035.98 2020-08-26 11:44:29 Public message
5.Wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania Umowy.pdf pdf 155.74 2020-08-26 11:44:29 Public message
4.Warunki techniczne nr 50_2016.pdf pdf 323.53 2020-08-26 11:44:29 Public message
3.Warunki techniczne nr 47_2016.pdf pdf 508.15 2020-08-26 11:44:29 Public message
2.Warunki techniczne nr 52_2016.pdf pdf 473.15 2020-08-26 11:44:29 Public message
1.Dokumenty Zarządu Dróg Wojewódzkich.7z 7z 133.84 2020-08-26 11:44:29 Public message
Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ.pdf pdf 742.31 2020-08-26 11:44:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 72.23 2020-08-26 11:47:11 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 146.1 2020-09-18 08:53:00 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 62.76 2020-09-28 14:12:01 Public message
ZDW.I2e.5360.256.2020.pdf pdf 88.72 2020-10-06 13:32:54 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 77.85 2020-10-06 13:32:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 111.7 2020-10-16 13:02:00 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 72.87 2020-12-21 12:58:01 Public message

Announcements

2020-12-21 12:58 Mateusz Piechowiak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-10-16 13:02 Mateusz Piechowiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-06 13:32 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ

ZDW.I2e.5360.256.202 [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-09-28 14:12 Mateusz Piechowiak Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ.pdf

2020-09-18 08:53 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-08-26 11:47 Mateusz Piechowiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-26 11:44 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ

6.Decyzje środowisko [...].7z

5.Wzór gwarancji ube [...].pdf

4.Warunki techniczne [...].pdf

3.Warunki techniczne [...].pdf

2.Warunki techniczne [...].pdf

1.Dokumenty Zarządu [...].7z

Wyjaśnienie treści o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2586