Proceeding: Budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych.

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Posted : 21-07-2020 15:16:00
Placing offers: 04-08-2020 10:00:00
Opening offers : 04-08-2020 10:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment".

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym terminie bez konieczności podawania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
3. Wzór umowy.pdf pdf 269.64 2020-07-22 07:23:18 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 674.32 2020-07-21 15:16:00 Proceeding
2. Przedmiar.pdf pdf 99.51 2020-07-21 15:16:00 Proceeding
4. Decyzja pozwolenia na budowę.pdf pdf 1039.61 2020-07-21 15:16:00 Proceeding
5. Wizualizacja..jpg jpg 254.79 2020-07-21 15:16:00 Proceeding
5. Wizualizacja.jpg jpg 178.77 2020-07-21 15:16:00 Proceeding
1. Projekt budowlany.pdf pdf 7234.65 2020-07-21 15:16:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych. Budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew nastąpi do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
3 Termin realizacji - Wymagany termin zakończenia robót i przekazania inwentaryzacji geodezyjnej do 15.12.2020. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
4 Kosztorys - Proszę o zamieszczenie kosztorysu ofertowego. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 342