Proceeding: Dostawa komputerów i notebooków / 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 16-07-2020 13:36:00
Placing offers : 27-07-2020 12:00:00
Offers opening : 27-07-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 566.63 2020-07-16 14:02:02 Proceeding
Załącznik nr1 do OPZ.PDF PDF 1255.77 2020-07-16 14:02:08 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 352.03 2020-07-16 14:01:52 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 471.85 2020-07-16 14:01:57 Proceeding
Załącznik nr2 do OPZ.PDF PDF 938.63 2020-07-16 14:02:11 Proceeding
Załącznik nr3 do OPZ.PDF PDF 918.87 2020-07-16 14:02:13 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ umowa_komputery.pdf pdf 214.63 2020-07-16 14:02:18 Proceeding
Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy_.pdf pdf 139.74 2020-07-16 14:02:48 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.33 2020-07-16 14:02:52 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.25 2020-07-16 14:02:54 Proceeding
Załącznik nr .5. do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2020-07-16 14:03:38 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.01 2020-07-16 14:03:43 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.01 2020-07-16 14:03:47 Proceeding
SIWZ — modyfikacja 21.07.2020.pdf pdf 368.21 2020-07-21 13:33:17 Public message
odpowiedzi internet 22.07.2020.pdf pdf 45.91 2020-07-22 11:55:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 193.67 2020-07-27 13:23:59 Public message
rozstrzygnięcie.pdf pdf 27.47 2020-08-05 09:08:18 Public message

Announcements

2020-08-05 09:08 Barbara Dąbrówka Rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie.pdf

2020-07-27 13:23 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-22 11:55 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi internet [...].pdf

2020-07-21 13:33 Barbara Dąbrówka SIWZ modyfikacja 21.07.2020 r.

SIWZ — modyfikacja 2 [...].pdf

2020-07-21 13:08 Barbara Dąbrówka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 652