Proceeding: FS.271.9.2020 Zakup wyposażenia do Klubu Seniora w Święciechowie

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Święciechowa
Deadlines:
Posted : 08-07-2020 14:07:00
Placing offers: 16-07-2020 13:00:00
Opening offers : 16-07-2020 13:30:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Gmina Święciechowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do Klubu Seniora w Święciechowie. Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji - Zarządzenie nr 120.8.2018 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 lipca 2018 r.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Termin złożenia oferty: do dnia 16 lipca 2020 r. do godziny 13.00

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (65) 5333 520.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - wzór oferty.doc doc 54.5 2020-07-08 14:07:00 Ordered object
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc doc 128.5 2020-07-08 14:07:00 Ordered object
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc doc 42 2020-07-08 14:07:00 Ordered object
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc doc 888 2020-07-08 14:07:00 Ordered object
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 268.68 2020-07-24 13:38:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 215.22 2020-07-16 14:45:10 Public message

Announcements

2020-07-24 13:38 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-16 14:45 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup wyposażenia do Klubu Seniora w Święciechowie -

Zapytanie ofertowe - [...].doc

Załącznik nr 3 do za [...].doc

Załącznik nr 2 do za [...].doc

Załącznik nr 1 do za [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 95% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 28 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Miejsce dostawy to Klub Seniora, ul. Kościelna 4, Świeciechowa. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Okres gwarancji 5% W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w ofercie okres gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesiące. (0)
Unlock the form

The number of page views - 256