Proceeding: ZZ-2380-34/20 Zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Sławnie i KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie

Deadlines:
Posted : 12-06-2020 09:49:00
Placing offers: 29-07-2020 13:00:00
Opening offers : 29-07-2020 13:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 11.06.2020 r..pdf pdf 147.69 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 08.06.2020 r..pdf pdf 160.44 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,3.pdf pdf 387.14 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
Formularz-JEDZ- załącznik nr 2 do siwz.doc doc 176 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
Formularze kalkulacji cenowej dla Zadania 1,2,3 - załączniki 4.1-4.3 do siwz.zip zip 253.19 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
Wzór umowy zdla Zadania 1,2,3 - załączniki nr 5.1-5.3 do siwz.zip zip 518.16 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz.pdf pdf 310.96 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
Kryteria oceny ofert dla Zadania 1,2,3 - załączniki nr 7.1-7.3 do siwz.zip zip 254.34 2020-06-12 09:49:00 Proceeding
zmodyfikowany dn. 29.06.2020 r. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz.pdf pdf 314.14 2020-06-29 14:07:26 Public message
odpowiedzi z dn. 29.06.2020 r. na pytania do siwz z dn. 23.06.2020 r..pdf pdf 84.71 2020-06-29 14:07:26 Public message
odpowiedzi z dn. 30.06.2020 r. na pytania do siwz z dn. 29.06.2020 r, zmiana załącznika nr 6 do siwz.zip zip 391.78 2020-06-30 14:58:08 Public message
odpowiedzi z dn. 02.07.2020 r. na pytania do siwz z dn. 01.07.2020 r, zmiana zał. 5.1,5.2 i 5.3 do siwz.zip zip 618.76 2020-07-02 15:13:48 Public message
odpowiedzi z dn. 03.07.2020 r. na pytanie do siwz z dn. 03.07.2020 r.pdf pdf 72.14 2020-07-03 14:18:07 Public message
odpowiedzi z dn. 06.07.2020 r. na pytanie do siwz z dn. 03.07.2020 r, zmienione załączniki 5.1, 5.2, 5.3 do siwz.zip zip 639.4 2020-07-06 11:50:02 Public message
sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 06.07.2020 r..pdf pdf 84.14 2020-07-06 11:51:27 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 09.07.2020 r..pdf pdf 80.2 2020-07-09 11:44:01 Public message
odpowiedzi z dn. 13.07.2020 r. na pytania do siwz z dn. 10.07.2020 r, zmiana zał. 6 do siwz.zip zip 370.46 2020-07-13 13:09:35 Public message
sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 13.07.2020 r..pdf pdf 46.12 2020-07-13 13:10:22 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 15.07.2020 r..pdf pdf 45.97 2020-07-15 09:17:21 Public message
odpowiedź z dn. 16.07.2020 r. na pytanie do siwz z dn. 15.07.2020 r.pdf pdf 72.49 2020-07-16 10:50:22 Public message
zestawienie ofert z dn. 29.07.2020 r.pdf pdf 84.73 2020-07-29 14:26:34 Public message
rozstrzygnięcie postępowania z dn. 14.08.2020 r..pdf pdf 97.98 2020-08-14 12:43:22 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 01.09.2020 r..pdf pdf 139.2 2020-09-01 10:10:18 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 04.09.2020 r..pdf pdf 137.96 2020-09-04 09:25:25 Public message

Announcements

2020-09-04 09:25 Krzysztof Kliman ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 04.09.2020 r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-09-01 10:10 Krzysztof Kliman ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 01.09.2020 r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-14 12:43 Krzysztof Kliman Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 14.08.2020 r. w zakresie zadania nr 1,2 i 3

rozstrzygnięcie post [...].pdf

2020-07-29 14:26 Krzysztof Kliman zestawienie ofert z dnia 29.07.2020 r.

zestawienie ofert z [...].pdf

2020-07-16 10:50 Krzysztof Kliman odpowiedź z dn. 16.07.2020 r. na pytania do siwz z dn. 15.07.2020 r,

odpowiedź z dn. 16.0 [...].pdf

2020-07-15 09:17 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 15.07.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-13 13:10 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 13.07.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-13 13:09 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 13.07.2020 r. na pytania do siwz z dn. 10.07.2020 r, zmiana załącznika nr 6 do siwz

odpowiedzi z dn. 13. [...].zip

2020-07-09 11:44 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 09.07.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-06 11:51 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 06.07.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-06 11:50 Krzysztof Kliman Odpowiedź z dn. 06.07.2020 r. na pytanie do siwz z dn. 03.07.2020 r. oraz zmodyfikowane załączniki nr 5.1, 5.2 i 5.3 do siwz

odpowiedzi z dn. 06. [...].zip

2020-07-03 14:18 Krzysztof Kliman Odpowiedź z dn. 03.07.2020 r. na pytanie do siwz z dn. 03.07.2020 r.

odpowiedzi z dn. 03. [...].pdf

2020-07-02 15:13 Krzysztof Kliman Odpowiedzi z dn. 02.07.2020 r. na pytania do siwz z dn. 01.07.2020 r. oraz zmodyfikowane załączniki nr 5.1, 5.2 i 5.3 do siwz

odpowiedzi z dn. 02. [...].zip

2020-06-30 14:58 Krzysztof Kliman Odpowiedzi z dn. 30.06.2020 r. na pytania do siwz z dn. 29.06.2020 r. oraz zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz

odpowiedzi z dn. 30. [...].zip

2020-06-29 14:07 Krzysztof Kliman Odpowiedzi z dn. 29.06.2020 r. na pytania do siwz z dn. 23.06.2020 r. oraz zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz

zmodyfikowany dn. 29 [...].pdf

odpowiedzi z dn. 29. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1456