Proceeding: Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 20.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zespół Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Żory
Deadlines:
Posted : 08-06-2020 13:07:00
Placing offers: 14-08-2020 12:00:00
Opening offers : 14-08-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna - RODO.docx docx 26.77 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).xml xml 139.55 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacje o Zamawiającym.docx docx 14.37 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne warunki przyszłej umowy kredytowej - projekt.doc doc 51 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx docx 25.28 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 194 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.76 2020-06-08 13:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - pismo z 31.07.2020 r.pdf pdf 267.49 2020-07-31 12:40:18 Public message
Odpowiedzi na pytania - pismo z 08.07.2020 r.pdf pdf 440.53 2020-07-08 13:58:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.54 2020-07-08 13:58:01 Public message
Odpowiedzi na pytania - pismo z 01.07.2020 r.pdf pdf 383.48 2020-07-01 10:18:00 Public message
Odpowiedzi na pytania - pismo z 26.06.2020 r.pdf pdf 610.01 2020-06-26 13:03:10 Public message
Odpowiedzi na pytania - pismo z 24.06.2020 r.pdf pdf 551.37 2020-06-24 14:20:14 Public message
002 UCHWALA_4200-III-148-2020_1_akt.pdf pdf 93.72 2020-06-24 14:20:14 Public message
Odpowiedzi na pytania - pismo z 19.06.2020 r..pdf pdf 411.15 2020-06-19 13:02:52 Public message
Informacja i wykaz dokumentów.pdf pdf 3214.31 2020-06-19 13:02:52 Public message
Formularz klienta - proces oceny wniosku - tryb standardowy.pdf pdf 3281.23 2020-06-19 13:02:52 Public message
Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 19.06.2020 r..docx docx 14.64 2020-06-19 13:02:52 Public message

Announcements

2020-07-31 12:40 Zespół Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania - pismo z 31.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-08 13:58 Zespół Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania - pismo z 08.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-01 10:18 Zespół Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania - pismo z 01.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-26 13:03 Zespół Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania - pismo z 26.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-24 14:20 Zespół Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania - pismo z 24.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

002 UCHWALA_4200-III [...].pdf

2020-06-19 13:02 Zespół Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania - pismo z 19.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Informacja i wykaz d [...].pdf

Formularz klienta - [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 537