Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1062/20/73/Ł Dostawy zestawów komputerowych

Deadlines:
Published : 01-04-2020 09:30:00
Placing offers : 11-05-2020 12:00:00
Offers opening : 11-05-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.71 2020-04-01 09:30:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 657.77 2020-04-01 09:30:00 Proceeding
załączniki do edycji.docx docx 64.21 2020-04-01 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 6.docx docx 11.63 2020-04-01 09:54:17 Proceeding
zmiana treści SIWZ.pdf pdf 568.9 2020-04-14 15:37:00 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1449.35 2020-04-21 16:05:58 Public message
załaczniki do edycji.docx docx 34.06 2020-04-21 16:07:25 Public message
odp na pytania.pdf pdf 489.58 2020-04-23 15:16:21 Public message
informacja.pdf pdf 28.36 2020-04-24 15:48:54 Public message
sprostowanie.pdf pdf 76.07 2020-04-29 11:08:10 Public message
Informacja.pdf pdf 59.01 2020-04-29 11:09:46 Public message
pytania i odpowiedzi 4.pdf pdf 36.76 2020-04-30 14:33:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.67 2020-05-11 14:09:36 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 52.42 2020-05-26 14:48:28 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 98.09 2020-06-12 09:26:20 Public message

Announcements

2020-06-12 09:26 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2020-05-26 14:48 Ewa Kazanecka Informacja o unieważnieniu

Unieważnienie.pdf

2020-05-11 14:09 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-30 14:33 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-04-29 11:09 Ewa Kazanecka Informacja dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Informacja.pdf

2020-04-29 11:08 Ewa Kazanecka Sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie.pdf

2020-04-24 15:48 Ewa Kazanecka Informacja

informacja.pdf

2020-04-23 15:16 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

odp na pytania.pdf

2020-04-21 16:07 Ewa Kazanecka Załączniki do edycji

załaczniki do edycji [...].docx

2020-04-21 16:05 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-04-14 15:37 Ewa Kazanecka Zmiana treści SIWZ

zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3436