Proceeding: Rękawice ochronne (śrd. ochrony ind.) zgodność z normą EN ISO 374-5 (dot. przenikania mikroorganizmów)/ Gloves EN ISO 374-5

Zamówienia Koronawirus
Ministerstwo Zdrowia
Deadlines:
Published : 20-03-2020 23:19:00
Placing offers : 24-05-2020 20:31:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

PLEASE SEE ENGLISH VERSION BELOW

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Proszę wpisać cenę za jedną jednostkę i w polu "Miejsce na twój opcjonalny, dodatkowy komentarz do całości oferty" wpisać wartość oferty.

Proszę również o dodanie niezbędnych załączników, uwzględniających certyfikaty jakości produktu i jego zdjęcia.

 

Więcej informacji o wymaganiach co do specyfikacji produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

Nota: Jeżeli firma Oferenta zarejestrowana jest w Polsce, wymagane jest podanie numeru NIP w formularzu do złożenia oferty. Firmy niezarejestrowane w Polsce i nieposiadające numeru NIP prosimy o uzupełnienie tego obowiązkowego pola wartością „000” (trzy zera).

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

 

Dear Sir or Madam,

 

We invite you to submit your offers via the electronic form below.

Please enter the price for one unit and in the field ""Space for your optional, additional comment to the whole offer"" enter the value of the offer.

Please also add the necessary attachments, including product quality certificates and its photos.

 

For more detailed information about product requirements, please visit our website:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

 

Note: For formal verification purposes, all Polish Suppliers should provide their NIP number (Tax Identification Number) therefore the field is marked as mandatory. If your company is not registered in Poland, please fill "000" in this field in order to correctly complete the Supplier's form.

 

In case of questions:

- related to the product, please use “Send a message” button in the bottom right corner of the this form

- related to the usage of this platform, please contact the Customer Support Centre of OpenNexus’s purchasing platform, available from Monday to Friday on working days, from 8:00 AM to 5:00 PM

- phone: 22 101 02 02

- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

We would like to inform you that the official confirmation of Ordering Party’s willingness to proceed an order is signage of order or relevant contract.

 

Messages from OpenNexus platform are for information purposes.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rękawice ochronne zgodność z normą EN ISO 374-5 (dot. przenikania mikroorganizmów)/ Gloves EN ISO 374-5 Proszę wpisać cenę za jedną jednostkę w przedmiocie zamówienia, a w kryterium poniżej o nazwie "Ilość zadeklarowanego produktu" proszę o zadeklarowanie ilości produktów, jaki są Państwo wstanie zrealizować. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.8208 PLN, EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Zgodność z normą EN ISO 374-5 (dot. przenikania mikroorganizmów)/ meets EN ISO 374-5 standard (or equivalent) regarding microorganism penetration - Proszę o załączenie dokumentów potwierdzających zgodność z normą EN ISO 374-5 (dot. przenikania mikroorganizmów) / EN: EN: Please attach a document proving that the product meets EN ISO 374-5 standard (or equivalent) regarding microorganism penetration Attachment required (0)
3 Ilość w opakowaniu zbiorczym/ Number of product units in one package - Proszę podać liczbę sztuk produktu w jednym opakowaniu/ ENG: Please indicate the number of product units in one package (0)
4 Wymiary opakowania zbiorczego/ Packaging dimensions - Proszę podać wymiary opakowania zbiorczego w centymetrach w formacie długość/ szerokość/ wysokość / EN: Please specify the packaging dimensions in centimetres in length/width/height format (0)
5 Termin realizacji zamówienia/ Order fulfilment date - Proszę wpisać najwcześniejszy możliwy termin i godzinę realizacji zamówienia w formacie DD-MM-RRRR GG:MM/ EN: Please enter the earliest possible date and time of order fulfilment in the format DD-MM-YYYYY HH:MM (0)
6 Określenie incoterms/ Incoterms - Proszę wpisać jedną z poniższych opcji/ EN: Please enter one of the options below EXW – Ex-Works (z zakładu); DAP – Delivered At Place (dostarczone do miejsca); DDP – Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone); CIP – Carriage And Insurance Paid To (koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do); DAT – Delivered At Terminal (dostarczone do terminalu); FCA – Free Carrier (franco przewoźnik); CPT – Carriage Paid To (koszty transportu opłacone do); FAS – Free Alongside Ship (franco wzdłuż burty statku); FOB – Free On Board (franco statek); CFR – Cost And Freight (koszt i fracht); CIF – Cost, Insurance And Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht) (0)
7 Miejsce odbioru/ Place of pick-up - Proszę o podanie adresu, pod którym możliwy będzie odbiór zamówienia/ EN: Please provide an address where we can pick up the order (0)
8 Termin ważności oferty (do kiedy, CET)/ Offer validity date (CET) - Proszę o podanie daty ważności oferty w formacie DD-MM-RRRR UWAGA: termin ważności nie może być krótszy niż 3 dni robocze od daty opublikowania Państwa oferty /EN: Please provide the expiry date of the offer in DD-MM-YYYYY format NOTE: the validity period should not be less than 3 working days from the date of publication of your offer (0)
9 Zdjęcie produktu/ Photo of the product - Proszę załączyć zdjęcie produktu/ EN: Please attach photo of the product Attachment required (0)
10 Ilość zadeklarowanego produktu/ Number of product units offered - Proszę o podanie liczby sztuk produktu, jaki Państwo są w stanie zaofertować/ EN: Please specify the number of product units you are able to offer (0)
Unlock the form

The number of page views: 1737