Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/09/20 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem

Deadlines:
Published : 20-03-2020 10:48:00
Placing offers : 21-04-2020 09:30:00
Offers opening : 21-04-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4_ZP_220_09_20_18_Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_.rtf rtf 155.94 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
5_ZP_220_09_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 72.24 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
6_ZP_220_09_20_CHIRURGICZNE_SERWETY_BERIETEX_Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia.docx docx 13.5 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
7_ZP_220_09_20_FARTUCHY_MEDEX_Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia.docx docx 13.81 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
8_ZP_220_09_20_ODZIEŻ OCHRONNA_Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia.docx docx 1176.69 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
1 - SIWZ - ZP_220_09_20.rtf rtf 9096.69 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
2_ZP_220_09_20 _Wykaz urządzeń i śr. transportu.rtf rtf 64.8 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
3_ZP_220_09_20__Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit_.rtf rtf 52.86 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
9_ZP_220_09_20_JEDZ.xml xml 140.98 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
10_ZP_220_09_20_POSCIEL_załącznik nr 7 do opis przedmiotu zamówienia.doc doc 27 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
11_ZP_220_09_20_Załącznik nr 3 do OPZ_MEDITEX.rtf rtf 63.76 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
12_ZP_220_09_20_Załącznik nr 5 Wykaz usług.rtf rtf 56.52 2020-03-20 10:48:00 Proceeding
14_ZP_220_09_20_KOSZTY NAJMU_Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.docx docx 15.49 2020-03-24 13:53:53 Public message
13_ZP_220_09_20_załącznik nr 2 do OPZ_harmonogram_transp_bielizny.docx docx 16.71 2020-03-24 13:53:53 Public message
1 - SIWZ - ZP_220_09_20.rtf rtf 9099.13 2020-04-01 15:01:53 Public message
ZP_220_09_20_wyjaśnienia nr 1.rar rar 4166.13 2020-04-10 18:32:36 Public message
ZP_220_09_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 36.5 2020-04-21 11:42:56 Public message
ZP_220_09_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 137.7 2020-06-02 14:59:55 Public message

Announcements

2020-06-02 14:59 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

ZP_220_09_20_Zawiado [...].docx

2020-04-21 11:42 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,

ZP_220_09_20_ZESTAWI [...].doc

2020-04-10 18:32 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuję wyjaśnienia nr 1.

ZP_220_09_20_wyjaśni [...].rar

2020-04-01 15:01 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuję nową specyfikację istotnych warunków poprawioną w zakresie wzoru umowy.

1 - SIWZ - ZP_220_09 [...].rtf

2020-03-24 13:53 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje brakujące załączniki.

14_ZP_220_09_20_KOSZ [...].docx

13_ZP_220_09_20_załą [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1115