Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2020 Opracowanie struktury organizacyjnej całej Spółki, przy uwzględnieniu rozpoczęcia działalności zmodernizowanej pływalni miejskiej. Opracowanie koncepcji oferty produktowej pływalni (basen, siłownia, fitness, sauna, inne?) oraz polityki cenowej. "Obudowanie" oferty produktowej aby spełniała definicję UOIG.

Deadlines:
Published : 13-03-2020 13:57:00
Placing offers : 25-03-2020 12:00:00
Offers opening : 25-03-2020 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2020-07-08 10:16 Małgorzata Kolasińska2 Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie ze względu na istotną zmianę zakresu zamówienia, powodującą brak możliwości zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie struktury organizacyjnej całej Spółki, przy uwzględnieniu rozpoczęcia działalności zmodernizowanej pływalni miejskiej. - 1 service Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o.
Szczecińska 35
73-110, Stargard
(0)
2 Opracowanie koncepcji oferty produktowej pływalni (basen, siłownia, fitness, sauna, inne?) oraz polityki cenowej. - 1 service - (0)
3 "Obudowanie" oferty produktowej z pkt. 2 aby spełniała definicję UOIG - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od otrzymania zamówienia termin realizacji do 31 lipca 2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie - Obowiązek przedstawienia 2 zrealizowanych zleceń w ciągu ostatnich 5 lat o zbliżonym zakresie. Warunek niezbędny. Attachment required (0)
6 Referencje - Mile widziane przedstawienie 2 referencji z realizacji podobnych zleceń (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 862