Proceeding: 1/2020 Opracowanie struktury organizacyjnej całej Spółki, przy uwzględnieniu rozpoczęcia działalności zmodernizowanej pływalni miejskiej. Opracowanie koncepcji oferty produktowej pływalni (basen, siłownia, fitness, sauna, inne?) oraz polityki cenowej. "Obudowanie" oferty produktowej aby spełniała definicję UOIG.

Deadlines:
Posted : 13-03-2020 13:57:00
Placing offers: 25-03-2020 12:00:00
Opening offers : 25-03-2020 12:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2020-07-08 10:16 Małgorzata Kolasińska Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie ze względu na istotną zmianę zakresu zamówienia, powodującą brak możliwości zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie struktury organizacyjnej całej Spółki, przy uwzględnieniu rozpoczęcia działalności zmodernizowanej pływalni miejskiej. - 1 service Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o.
Szczecińska 35
73-110, Stargard
(0)
2 Opracowanie koncepcji oferty produktowej pływalni (basen, siłownia, fitness, sauna, inne?) oraz polityki cenowej. - 1 service - (0)
3 "Obudowanie" oferty produktowej z pkt. 2 aby spełniała definicję UOIG - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od otrzymania zamówienia termin realizacji do 31 lipca 2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie - Obowiązek przedstawienia 2 zrealizowanych zleceń w ciągu ostatnich 5 lat o zbliżonym zakresie. Warunek niezbędny. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Referencje - Mile widziane przedstawienie 2 referencji z realizacji podobnych zleceń (0)
Unlock the form

The number of page views: 537