Proceeding: IZ.271.5.2020 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów

Zamówienia Publiczne
Gmina Bełchatów
Deadlines:
Published : 04-03-2020 11:04:00
Placing offers : 30-04-2020 10:25:00
Offers opening : 30-04-2020 11:25:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor umowy powierzenia danych osobowych UG.docx docx 356.51 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ-UG.doc doc 372.5 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw UG.docx docx 354.92 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej GB.docx docx 352.87 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik 4a - JEDZ przygotowany wstepnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postepowania w formacie xml.xml xml 245.9 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu(JEDZ) pdf.pdf pdf 81.61 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - UG.docx docx 417.64 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne) UG.docx docx 408.64 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę) UG.docx docx 405.27 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne) UG.docx docx 408.71 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik 1c Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla zestawów fotowoltaicznych.7z 7z 1753.78 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr1b - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla kotłów na biomasę 1619.98 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
SIWZ - OZE UG BEŁCHATÓW.docx docx 488.56 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Ogłoszenie Dz.U. 2020 S 045-106196.pdf pdf 173.05 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla instalacji kolektorów słonecznych 389.49 2020-03-04 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1c- Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla zestawów fotowoltaicznych-aktualizacja 13.03.2020.zip.zip zip 4536.57 2020-03-13 13:56:24 Public message
Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla kotłów na biomasę- aktualizacja 13.03.2020.zip.zip zip 392.05 2020-03-13 13:56:24 Public message
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla instalacji kolektorów słonecznych-aktualizacja 13.03.2020.zip.zip zip 7084.51 2020-03-13 13:56:24 Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1 z 13.03.2020 r..pdf pdf 563.81 2020-03-13 13:56:24 Public message
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - UG - aktualizacja 24.03.2020.docx docx 417.96 2020-03-24 12:09:47 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 24.03.2020 roku.pdf pdf 1107.98 2020-03-24 12:09:47 Public message
Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert na 24.04.2020.pdf pdf 505.41 2020-04-03 12:08:37 Public message
2020-OJS069-164103-pl.pdf pdf 68.79 2020-04-07 10:59:33 Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ IZ.271.5.2020.pdf pdf 8216.12 2020-04-09 15:04:17 Public message
Odpowiedzi na pytania wykonawców - uzupełnienie..pdf pdf 335.49 2020-04-14 18:36:02 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 14.04.2020.pdf pdf 575.42 2020-04-14 18:38:00 Public message
2020-OJS075-178203-pl.pdf pdf 69.15 2020-04-16 10:06:09 Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 23.04.2020.pdf pdf 1807.34 2020-04-23 14:02:31 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert 30.04.2020.pdf pdf 1127.5 2020-04-30 14:30:56 Public message
Oświadczenie Termin związania ofertą - wersja edytowalna.doc doc 362 2020-06-23 14:17:57 Public message
Wniosek o przedłużenie związania ofertą Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 903.36 2020-06-23 14:17:57 Public message
Przdłużenie terminu związania ofertą - korekta.pdf pdf 1009.59 2020-06-24 14:37:53 Public message
Oświadczenie Termin związania ofertą - poprawiona wersja PDF.pdf pdf 162.14 2020-06-24 14:37:53 Public message
Oświadczenie Termin związania ofertą - poprawiona wersja edytowalna.doc doc 361.5 2020-06-24 14:37:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Czesc 1 OZE IZ.271.5.2020.pdf pdf 610.8 2020-07-29 15:00:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Czesc 2 OZE IZ.271.5.2020.pdf pdf 648.79 2020-07-29 15:02:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Czesc 3 OZE IZ.271.5.2020.pdf pdf 700.33 2020-07-29 15:04:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do DUUE.pdf pdf 169.91 2020-09-24 15:42:50 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020S 189-456177.pdf pdf 92.07 2020-09-29 14:45:40 Public message

Announcements

2020-09-29 14:45 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2020/S 189-456177

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-09-24 15:42 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do DUUE

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-29 15:04 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IZ.271.5.2020 na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów” - w zakresie Części 3 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów”,

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-29 15:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IZ.271.5.2020 na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów” - w zakresie Części 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Bełchatów”

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-29 15:00 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu IZ.271.5.2020 na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów” - w zakresie Części 1- „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bełchatów”

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-24 14:37 Zamówienia Publiczne Dotyczy: postępowania nr IZ.271.5.2020 na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów” Projekt pn: „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w przesłanym do Państwa wzorze oświadczenia, znalazła się błędnie określona ilość dni związania ofertą.

Zamiast podanych w oświadczeniu 60 dni , powinno być 59 dni.

W załączeniu przesyłam poprawioną wersję oświadczenia w wersji edytowalnej i w wersji PDF.

Bardzo proszę o przesłanie Państwa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na poprawionej, przesłanej w załączeniu wersji wzoru oświadczenia.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem

Damian Marczewski
Inspektor ds. zamówień publicznych
Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
44 6325211 wew. 44


Przdłużenie terminu [...].pdf

Oświadczenie Termin [...].pdf

Oświadczenie Termin [...].doc

2020-06-23 14:17 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Proszę o odesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia we właściwy sposób opisany w SIWZ (opatrzenie go podpisem kwalifikowanym) i odesłanie do na za pośrednictwem Platformy Zakupowej w wymaganym terminie, tj. najpóźniej do piątku 26 czerwca.
Oświadczenie, dodatkowo w wersji edytowalnej zostanie umieszczone w osobnym pliku w każdej z wiadomości, na Platformie Zakupowej oraz BIP Urzędu Gminy.

Z poważaniem

Damian Marczewski
Inspektor ds. zamówień publicznych
Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
44 6325211 wew. 44

Oświadczenie Termin [...].doc

Wniosek o przedłużen [...].pdf

2020-04-30 14:30 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na: "Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów"

Informacja z sesji o [...].pdf

2020-04-23 14:02 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ - 23.04.2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-16 10:06 Zamówienia Publiczne Sprostowanie 2020/S 075-178203 - publikacja z dnia 16.04.2020 roku W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2020-OJS075-178203-p [...].pdf

2020-04-14 18:38 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ z dnia 14.04.2020 roku. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 30 kwietnia 2020 roku. Zamawiający w dniu 14.04.2020 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Ogłoszenie to będzie zamieszczone przez Zamawiającego niezwłocznie po jego opublikowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu. (https://platformazakupowa.pl/transakcja/320306) oraz (www.bip.ugbelchatow.pl)

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2020-04-14 18:36 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ - uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 09.04.2020.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-09 15:04 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ. Postępowanie nr IZ.271.5.2020.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-07 10:59 Zamówienia Publiczne Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Publikacja. 2020/S 069-164103 z 07.04.2020

2020-OJS069-164103-p [...].pdf

2020-04-03 12:08 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ z dnia 03.04.2020 roku. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 24 kwietnia 2020 roku. Zamawiający w dniu 3.04.2020 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Ogłoszenie to będzie zamieszczone przez Zamawiającego niezwłocznie po jego opublikowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu. (https://platformazakupowa.pl/transakcja/320306) oraz (www.bip.ugbelchatow.pl)

Modyfikacja SIWZ - z [...].pdf

2020-03-24 12:09 Zamówienia Publiczne Modyfikacja SIWZ z dnia 24.03.2020 i Zmiana Formularza Ofertowego - Załacznik nr 3 - Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - UG - aktualizacja 24.03.2020 W załączniku niniejszej wiadomości znajdują się: 1. Modyfikacja SIWZ z dnia 24.03.2020 roku i Zmieniony formularz ofertowy - Zalącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje o ponownym zamieszczeniu Załącznika nr 3 do SIWZ - Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - UG - aktualizacja 24.03.2020

Załącznik Nr 3 do SI [...].docx

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2020-03-13 13:56 Odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ.
W załączniku niniejszej wiadomości znajdują się odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ.
Zamawiający informuje o ponownym zamieszczeniu Załączników nr 1a, 1b, 1c.
Zamieszczone ponownie załączniki będą miały następujące nazwy:
a) Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla instalacji kolektorów słonecznych-aktualizacja 13.03.2020.zip
b) Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla kotłów na biomasę- aktualizacja 13.03.2020.zip
c) Załącznik nr 1c- Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna dla zestawów fotowoltaicznych-aktualizacja 13.03.2020.zip

Załącznik nr 1c- Opi [...].zip

Załącznik nr 1b - Op [...].zip

Załącznik nr 1a - Op [...].zip

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2353