Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-683/20/43/T Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej

Deadlines:
Published : 18-02-2020 09:08:00
Placing offers : 02-04-2020 10:00:00
Offers opening : 02-04-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS034-079370-pl.pdf pdf 115.35 2020-02-18 09:08:00 Proceeding
siwz MOTOCYKLE.pdf pdf 1141.03 2020-02-18 09:08:00 Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 234 2020-02-18 09:08:00 Proceeding
pyt_2020022114241157.pdf pdf 171.79 2020-02-21 14:26:35 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 604.16 2020-03-13 15:34:38 Public message
informacja.pdf pdf 29.42 2020-03-19 12:03:11 Public message
sprostowanie.pdf pdf 66.81 2020-03-24 11:06:57 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 42.79 2020-03-24 11:07:48 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 84.68 2020-03-26 11:47:58 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 66.69 2020-03-30 15:54:59 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 116.48 2020-04-02 12:27:09 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 73.21 2020-04-20 15:35:11 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 105.33 2020-05-13 09:19:41 Public message

Announcements

2020-05-13 09:19 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-20 15:35 Ewa Kazanecka
Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-04-02 12:27 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-30 15:54 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-03-26 11:47 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-03-24 11:07 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-03-24 11:06 Ewa Kazanecka Sprostowanie

sprostowanie.pdf

2020-03-19 12:03 Ewa Kazanecka Informacja

informacja.pdf

2020-03-13 15:34 Ewa Kazanecka Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-02-21 14:26 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi

pyt_2020022114241157 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1287