Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-77/20/05/Z Dostawa zestawów do badania dokumentów

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 17-02-2020 09:41:00
Placing offers : 21-04-2020 14:00:00
Offers opening : 21-04-2020 14:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.62 2020-02-17 09:41:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1013.9 2020-02-17 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5A do SIWZ.pdf pdf 381.39 2020-02-17 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5B do SIWZ.pdf pdf 324.29 2020-02-17 09:41:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 254.5 2020-02-17 09:41:00 Proceeding
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 27.79 2020-03-13 16:07:46 Public message
Pytanie i odpowiedź do SIWZ - 17.03.2020 r..pdf pdf 93.19 2020-03-17 16:19:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.41 2020-03-18 10:00:16 Public message
Zmiana SIWZ - 18.03.2020 r..pdf pdf 40.59 2020-03-18 10:00:57 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 31.03.2020 r..pdf pdf 31.2 2020-03-31 12:28:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 01.04.2020 r..pdf pdf 69.26 2020-04-01 12:02:33 Public message
Zmiana SIWZ - 01.04.2020 r..pdf pdf 39.12 2020-04-01 12:03:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 69.35 2020-04-21 15:22:06 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. nr 1 i 2.pdf pdf 130.77 2020-09-22 15:24:38 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 116.36 2020-11-02 08:18:04 Public message

Announcements

2020-11-02 08:18 Robert Burasiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-09-22 15:24 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. nr 1 i 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-21 15:22 Robert Burasiński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-01 12:03 Robert Burasiński Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ - 01.04. [...].pdf

2020-04-01 12:02 Robert Burasiński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-31 12:28 Robert Burasiński Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-03-18 10:00 Robert Burasiński Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ - 18.03. [...].pdf

2020-03-18 10:00 Robert Burasiński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-17 16:19 Robert Burasiński Pytanie i odpowiedź do SIWZ

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2020-03-13 16:07 Robert Burasiński Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1045