Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA-381-2/20 Zakup i dostawa implantów do ortopedii

Deadlines:
Published : 11-02-2020 13:17:00
Placing offers : 18-03-2020 10:00:00
Offers opening : 18-03-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie - endy -2020.doc doc 208.5 2020-02-11 13:17:00 Proceeding
SIWZ endy 05.02.2020.doc doc 648.5 2020-02-11 13:17:00 Proceeding
PAKIETY endy 2020 - świat.ods ods 42.89 2020-02-11 13:17:00 Proceeding
jedz - ortopedia 2020.zip zip 89.02 2020-02-11 13:17:00 Proceeding
IMG_20200221_0001.pdf pdf 1591.59 2020-02-21 11:07:18 Public message
IMG_20200304_0006.pdf pdf 490.97 2020-03-04 12:18:55 Public message
IMG_20200306_0001.pdf pdf 224.91 2020-03-06 12:09:06 Public message
ZP_12[1] - endy 2020.rtf rtf 175.83 2020-03-18 14:01:37 Public message
IMG_20200409_0001.pdf pdf 267.36 2020-04-09 11:51:50 Public message

Announcements

2020-04-09 11:51 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

IMG_20200409_0001.pd [...].pdf

2020-03-18 14:01 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert

ZP_12[1] - endy 2020 [...].rtf

2020-03-06 12:09 Karol Jędraszak Odpowiedz na pytanie do przetargu

IMG_20200306_0001.pd [...].pdf

2020-03-04 12:18 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu.

IMG_20200304_0006.pd [...].pdf

2020-02-21 11:07 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu

IMG_20200221_0001.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 856