Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA-381-26/19 Zakup i dostawa produktów leczniczych

Deadlines:
Published : 15-01-2020 09:46:00
Placing offers : 19-02-2020 10:00:00
Offers opening : 19-02-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie - leki 2020.doc doc 331 2020-01-15 09:48:39 Proceeding
SIWZ leki.doc doc 431.5 2020-01-15 09:49:48 Proceeding
leki 2019 tabela.xls xls 246 2020-01-15 09:50:12 Proceeding
JEDZ - leki 2020.zip zip 89.05 2020-01-15 09:50:28 Proceeding
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania -leki 26 - 2019.doc doc 299 2020-01-28 11:30:33 Public message
IMG_20200205_0001.pdf pdf 5162.74 2020-02-05 09:32:04 Public message
IMG_20200211_0001.pdf pdf 2129.82 2020-02-11 15:31:14 Public message
IMG_20200213_0001.pdf pdf 487.06 2020-02-13 11:37:10 Public message
IMG_20200218_0001.pdf pdf 226.62 2020-02-18 09:42:07 Public message
ZP_12[1] - leki 2020.rtf rtf 911.46 2020-02-21 12:49:09 Public message
ZP_12[1] - leki 2020.rtf rtf 931.15 2020-03-11 09:54:21 Public message
listownik - infor. o wyborze - leki - 26- 2019.doc doc 565 2020-03-27 10:10:21 Public message

Announcements

2020-03-27 10:10 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

listownik - infor. o [...].doc

2020-03-11 09:54 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert z naniesionymi poprawkami

ZP_12[1] - leki 2020 [...].rtf

2020-02-21 12:49 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert

ZP_12[1] - leki 2020 [...].rtf

2020-02-18 09:42 Karol Jędraszak Odpowiedz na pytanie do pakietu nr 9

IMG_20200218_0001.pd [...].pdf

2020-02-13 11:37 Karol Jędraszak Sprostowanie odpowiedzi nr 18 i 19 z 11.02.2020r.

IMG_20200213_0001.pd [...].pdf

2020-02-11 15:31 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania i sprostowanie do pakietu nr 24

IMG_20200211_0001.pd [...].pdf

2020-02-05 09:32 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu

IMG_20200205_0001.pd [...].pdf

2020-01-28 11:30 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1829