Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.A.-381- 25/19 Zakup i dostawa wyrobów medycznych i nie medycznych

Deadlines:
Published : 23-12-2019 10:49:51
Placing offers : 27-01-2020 10:00:00
Offers opening : 27-01-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie - jednorazowka - 25 -2019.doc doc 275 2019-12-23 10:51:34 Proceeding
SIWZ jednorazówka 11.12.2019.docx docx 133.82 2019-12-23 10:52:23 Proceeding
ogłoszenie PRZETARG NA WYROBY MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE 20.12.2019.xls xls 411.5 2019-12-23 10:52:35 Proceeding
jedz_jednorazowka_2019.zip zip 84.29 2019-12-23 10:52:51 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 02.01.2020.pdf pdf 2333.44 2020-01-02 12:17:21 Public message
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania -jednorazówka 25 - 2019 II.doc doc 753 2020-01-16 14:36:02 Public message
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania -jednorazówka 25 - 2019 III.doc doc 287 2020-01-20 12:26:02 Public message
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania -jednorazówka 25 - 2019 III.doc doc 280 2020-01-17 13:09:25 Public message
LISTOWNIK odpowiedzi na pytania -jednorazówka 25 - 2019 III.doc doc 280 2020-01-17 13:14:24 Public message
skan20200123104523005525.pdf pdf 106.25 2020-01-23 10:46:28 Public message
skan20200123133043005528.pdf pdf 117.18 2020-01-23 13:31:23 Public message
ZP_12[1] - jednor. 2020.rtf rtf 610.83 2020-01-28 14:48:45 Public message
ZP_12[1] - jednor. 2020.rtf rtf 609.57 2020-01-29 10:16:46 Public message
IMG_20200303_0052.pdf pdf 9749.38 2020-03-03 12:41:12 Public message
ZP_12[1] - jednor. 2020.rtf rtf 612.54 2020-02-19 09:19:13 Public message
IMG_20200303_0001.pdf pdf 9766.03 2020-03-03 10:41:40 Public message

Announcements

2020-03-03 12:41 Karol Jędraszak Poprawione ( pakiet 43) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr SA-381-25/19

IMG_20200303_0052.pd [...].pdf

2020-03-03 10:41 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr SA-381-25/19

IMG_20200303_0001.pd [...].pdf

2020-02-19 09:19 Karol Jędraszak Dzień dobry!
Po sprawdzeni formularzy cenowych pod względem obliczeń matematycznych w załączeniu przesyłam poprawione zbiorcze zestawienie ofert.

ZP_12[1] - jednor. 2 [...].rtf

2020-01-29 10:16 Karol Jędraszak Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam poprawione zbiorcze zestawienie ofert.

ZP_12[1] - jednor. 2 [...].rtf

2020-01-28 14:48 Karol Jędraszak Zbiorcze zestawienie ofert

ZP_12[1] - jednor. 2 [...].rtf

2020-01-23 13:31 Karol Jędraszak Poprawienie błędu pisarskiego - pakiet 12, poz. 11.

skan2020012313304300 [...].pdf

2020-01-23 10:46 Karol Jędraszak Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

skan2020012310452300 [...].pdf

2020-01-20 12:26 Karol Jędraszak Zmiana odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2020 dla pytań 298, 299, 302, 310, 311.

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

2020-01-17 13:14 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych -SA-381-25/19

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

2020-01-17 13:09 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych -SA-381-25/19

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

2020-01-16 14:36 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych -SA-381-25/19

LISTOWNIK odpowiedzi [...].doc

2020-01-02 12:17 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych -SA-381-25/19

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4710