Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/PN/2019 „Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych” ZGODNIE Z PROJEKTEMCzęść 6- Zakup i dostawa Pierwszego wyposażenia Szpitala

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 11-12-2019 17:09:15
Placing offers : 23-12-2019 11:00:00
Offers opening : 23-12-2019 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_41.pdf pdf 9815.79 2019-12-11 17:10:43 Proceeding
ogloszenie 586055.pdf pdf 179.51 2019-12-11 17:10:52 Proceeding
zal.nr3 projekt umowy.docx docx 29.34 2019-12-11 17:11:08 Proceeding
ZAŁ NR4 -Asortymentowo-cenowy.docx docx 108.63 2019-12-11 17:11:08 Proceeding
ZAŁ1-formularz oferty.odt odt 18.72 2019-12-11 17:11:08 Proceeding
załącznik nr2-JEDZ.doc doc 177.5 2019-12-11 17:11:08 Proceeding
unieważnienie postępowania w zakresie części nr3.pdf pdf 377.32 2019-12-23 14:45:06 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 5542.49 2019-12-18 17:51:39 Public message
PW-A-ARCH-02-RZUT PARTERU.dwg dwg 2523.09 2019-12-18 17:51:39 Public message
PW-A-ARCH-02 RZUT PARTERU.pdf pdf 976.88 2019-12-18 17:51:39 Public message
projekt osłon radiologicznych.pdf pdf 4166.67 2019-12-18 17:51:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 709.08 2019-12-23 14:29:49 Public message
wynik postępowania.pdf pdf 777.7 2020-01-09 14:51:42 Public message

Announcements

2020-01-09 14:51 Marzena Wacławik wynik postępowania

wynik postępowania.p [...].pdf

2019-12-23 14:45 Marzena Wacławik uniewaznienie w zakresie części nr3

unieważnienie postęp [...].pdf

2019-12-23 14:29 Marzena Wacławik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-18 17:51 Marzena Wacławik odpowiedzi na zadane pytania i dokumenty do część nr1 rzut parteru i projekt osłon radiologicznych

odpowiedzi na pytani [...].pdf

PW-A-ARCH-02-RZUT PA [...].dwg

PW-A-ARCH-02 RZUT PA [...].pdf

projekt osłon radiol [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1945