Proceeding: PN-16/2019 DOSTAWA PALIW DO ZBIORNIKÓW

Magdalena Zakrzacka
Stawy Milickie S.A.
Deadlines:
Published : 10-12-2019 10:37:18
Placing offers : 14-01-2020 12:00:00
Offers opening : 14-01-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN-16-2019 - zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 86.5 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019 - zalacznik nr 2 JEDZ.pdf pdf 83.23 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019 - zalacznik nr 2 JEDZ.xml xml 135.76 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019 - zalacznik nr 3 wzor umowy.pdf pdf 213.9 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019 - zalacznik nr 4 informacja grupa kapitalowa.doc doc 38 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019 - zalacznik nr 5 zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa.doc doc 33.5 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019 - zalacznik nr 6 wykaz wykonanych dostaw.doc doc 41 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 124.54 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019_SIWZ.pdf pdf 4036.73 2019-12-10 10:39:46 Proceeding
PN-16-2019_Informacja_o_zmianie_nr_1.pdf pdf 74.57 2019-12-10 12:55:42 Public message
PN-16-2019_Ogloszenie_o_zmianie_nr_1.pdf pdf 70.77 2019-12-13 10:46:12 Public message
PN-16-2019_Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 324.75 2020-01-14 12:47:46 Public message
PN-16-2019_Ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 358.65 2020-02-14 10:21:27 Public message

Announcements

2020-02-14 10:21 Magdalena Zakrzacka PN-16/2019 Ogłoszenie o wyniku

PN-16-2019_Ogloszeni [...].pdf

2020-01-14 12:47 Magdalena Zakrzacka Protokół z otwarcia ofert

PN-16-2019_Protokol_ [...].pdf

2019-12-13 10:46 Magdalena Zakrzacka Ogłoszenie o zmianie nr 1

PN-16-2019_Ogloszeni [...].pdf

2019-12-10 12:55 Magdalena Zakrzacka Informacja o zmianie nr 1

PN-16-2019_Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 649