Proceeding: ZP-DA-91/19 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Łódź ZP-DA-91/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 06-12-2019 11:53:16
Placing offers: 19-12-2019 12:00:00
Opening offers : 19-12-2019 12:30:00
Tryb: Zapytanie o informację
Kind: Service

Requirements and specificationsSzanowni Państwo, Postępowanie prowadzone
jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Łódź".

Przedmiotem zamówienia jest obsługa konferencji dla klientów UDT w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych  i dodatkowych pomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych.  

Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.


Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargiOferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności, zeskanować i przesłać ją w formie PDF.W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 237

Send a message