Proceeding: Montaż 23 sztuk drewnianych budek lęgowych, z użyciem podnośnika koszowego, dla ptaków na elewacji w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a.

Deadlines:
Published : 28-11-2019 09:39:00
Placing offers : 29-11-2019 08:25:48
Offers opening : 05-12-2019 12:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Sadu Okręgowego w Bydgoszczy informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na montaż 23 sztuk drewnianych budek lęgowych dla ptaków na elewacji w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż 23 sztuk drewnianych budek lęgowych dla ptaków na elewacji budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a.

Lokalizacja montażu budek wskazana jest na załączonych zdjęciach.

Montaż będzie wymagał pracy z podnośnika koszowego (wysokość budynku: 22,5m i 5 kondygnacji).

Każda z budek mocowana jest na dwie kotwy o długości min. 250mm (warstwa termoizolacji).

Prace montażowe ze względów logistycznych muszą zostać w dniu wolnym od pracy (sobota lub niedziela).

Przewidywany przez Zleceniodawcę czas na wykonanie usługi to 10 rg.

W tym celu ustalenia kosztów usługi wykonawca może dokonać wizji lokalnej terminy na obiekcie
z Panem Robertem Góralskim – Kierownikiem Oddziału Gospodarczego  tel. 52 325  31 85.

Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie materiałami, kosztami wynajęcia podnośnika itp.

Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.

Termin realizacji do 22 grudnia 2019r.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 22 grudnia 2019r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 52 32-53-185

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2019-11-29 08:25 Robert Góralski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zmiana treści

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 montaż 23 sztuk drewnianych budek lęgowych dla ptaków na elewacji budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a. Proszę określić koszt roboczogodziny z uwzględnieniem wszystkich kosztów materiałowych, wynajmu sprzętu oraz pracownika itd. 10 man-hour Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)

The number of page views: 275