Proceeding: 018/TK/2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji w formie leasingu operacyjnego

Deadlines:
Published : 27-11-2019 14:25:00
Placing offers: 09-01-2020 11:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji w formie leasingu operacyjnego". Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wikznin.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-ofertowe/

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 789