Proceeding: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 146/2 i 305 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn, gmina Żnin

Deadlines:
Published : 10-10-2019 15:12:00
Placing offers: 25-10-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 146/2i 305 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgórzyn, gmina Żnin".
Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe.  Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, Projekt budowlany oraz STWiOR dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wikznin.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-ofertowe/


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 804