Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Numer sprawy ZP.271.20.2019

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 07-10-2019 10:36:00
Placing offers : 07-11-2019 12:00:00
Offers opening : 07-11-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc doc 65.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 700.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 41.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 2005.98 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 7147.73 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru.xls xls 214.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 77.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 218.5 2019-10-07 10:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2019 r..pdf pdf 858.09 2019-11-07 12:52:17 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY.pdf pdf 869.84 2019-11-15 11:00:41 Public message

Announcements

2019-11-15 11:00 Joanna Lewandowska OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2019-11-07 12:52 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 960