Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer postępowania 460/IX/19

Joanna Oksiejuk
Powiat Gryficki
Deadlines:
Published : 25-09-2019 15:03:00
Placing offers : 28-10-2019 10:00:00
Offers opening : 28-10-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Gryficka_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 256 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 57 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 463.41 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 43 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_Ogłoszenie.pdf pdf 290.68 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ.pdf pdf 20306 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 4144.04 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 975 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 2293.33 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 528.5 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Gryficka_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2019-09-25 15:03:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2315.2 2019-10-11 15:05:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 395.61 2019-10-28 15:15:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 620.1 2019-11-15 10:46:08 Public message

Announcements

2019-11-15 10:46 Joanna Oksiejuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-28 15:15 Joanna Oksiejuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-11 15:06 Joanna Oksiejuk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1472