Proceeding: Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku administracji na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie ul. Młyńska 37 oraz hydroforni na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie

Deadlines:
Published : 17-09-2019 09:38:00
Placing offers: 25-09-2019 11:45:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Zadanie polega na demontażu istniejącego pokrycia dachów, przygotowaniu powierzchni dachu, wykonania nowego ocieplenia (m.in. wdmuchiwanie wełny mineralnej) i pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Łączna powierzchnia dachu do remontu  i ocieplenia 375 m2 i 160 m2.  Należy ponadto wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz wymienić instalację odgromową. 

Szczegółowy zakres robót znajduje się w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do umowy. 

Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:45 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie termomodernizacji dachu”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Pan Marcin Wawrzyński, tel. 68 382 24 12.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 62.39 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 156.94 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1-formularz ofertowy.doc doc 82 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2-warunki udziału.pdf pdf 45 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3-wykluczenie.pdf pdf 56.32 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4-wzór umowy.pdf pdf 85.45 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5-wykaz robót.doc doc 37.5 2019-09-17 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6-klauzula RODO.pdf pdf 97.47 2019-09-17 09:38:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 688