Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 21/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 64 pakiety.

Deadlines:
Published : 13-09-2019 09:39:00
Placing offers : 16-10-2019 10:00:00
Offers opening : 16-10-2019 10:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS177-430184-pl.pdf pdf 929.32 2019-09-13 09:39:00 Proceeding
SIWZ 21.PN.D.UE.2019.pdf pdf 376.48 2019-09-13 09:39:00 Proceeding
Załaczniki do SIWZ - edytowalne.doc doc 103.5 2019-09-13 09:39:00 Proceeding
Załącznik A- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 703.53 2019-09-13 09:39:00 Proceeding
Załącznik A- Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 111.1 2019-09-13 09:39:00 Proceeding
JEDZ 21 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-09-13 10:14:55 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 361 2019-10-02 09:04:32 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 411.63 2019-10-16 14:39:46 Public message
RNC -Bialmed.pdf pdf 240.75 2019-11-07 15:03:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 - Kopia.pdf pdf 314.31 2019-11-25 13:14:26 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 376.91 2019-11-25 13:14:30 Public message
zestawienie ofert cz.2.pdf pdf 233.8 2019-11-26 15:27:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 -.pdf pdf 246.9 2019-11-26 15:27:32 Public message
Unieważnienie czynności wyboru.pdf pdf 252.26 2019-11-29 10:22:38 Public message
zestawienie ofert cz.3.pdf pdf 276.09 2019-12-10 14:22:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3.pdf pdf 278.37 2019-12-10 14:22:41 Public message

Announcements

2019-12-10 14:23 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3

zestawienie ofert cz [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-29 10:23 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie Pakietów 3, 25, 27, 33, 41.

Unieważnienie czynno [...].pdf

2019-11-26 15:27 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

zestawienie ofert cz [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-25 13:21 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 5, 63

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2019-10-16 14:41 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2019 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-02 09:05 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1655