Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawy ukompletowania radiolinii; WZP- 4469/19/225/Ł

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 01-08-2019 09:16:00
Placing offers: 09-09-2019 14:00:00
Opening offers : 09-09-2019 14:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.15 2019-08-01 09:16:00 Robert Burasiński Proceeding
SIWZ.pdf pdf 970.06 2019-08-01 09:16:00 Robert Burasiński Proceeding
Załącznik nr 2A-C do SIWZ.pdf pdf 158.86 2019-08-01 09:16:00 Robert Burasiński Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 312 2019-08-01 09:16:00 Robert Burasiński Proceeding
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik nr 7 do SIWZ.doc doc 34.5 2019-08-01 09:16:00 Robert Burasiński Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.76 2019-10-01 11:40:58 Robert Burasiński Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 181.97 2019-09-20 15:23:14 Robert Burasiński Public message
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ.pdf pdf 479.78 2019-08-23 14:34:33 Robert Burasiński Public message
Nowy Wzór-Załącznik nr 1B do SIWZ - załącznik do edycji.doc doc 213.5 2019-08-23 14:34:38 Robert Burasiński Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 69.28 2019-08-28 09:25:16 Robert Burasiński Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 682.12 2019-09-09 15:34:41 Robert Burasiński Public message

Announcements

2019-10-01 11:42 Robert Burasiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-09-20 15:24 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. nr 1-3

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-09 15:34 Robert Burasiński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-28 09:25 Robert Burasiński Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2019-08-23 14:34 Robert Burasiński Pytania i odpowiedzi oraz zamian SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Nowy Wzór-Załącznik [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 396

Send a message