Proceeding: „Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin”

Deadlines:
Posted : 31-07-2019 13:39:00
Placing offers: 07-08-2019 11:45:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

"Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin” składająca się z nw. zadań: 

 Zadanie 1: 

 a) Dostawa wodomierzy – 314 szt., 

 b) Dostawa modułów radiowych z funkcją rejestratora  - 314 szt. 

 Zadanie 2: Wykonanie prac montażowych zaproponowanych modułów radiowych na wodomierzach w tym prac konfiguracyjnych pozwalających na współpracę modułów radiowych z wodomierzem oraz systemem zdalnego odczytu„Temetra” eksploatowanym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu – Lucyna Nowak, tel. 68 382 24 12


Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dostawę wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin” w sekretariacie –pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 07.08.2019 r. do godz. 11:45. 

Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 12:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis.pdf pdf 95.49 2019-07-31 13:39:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 61.35 2019-07-31 13:39:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 16 2019-07-31 13:39:01 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views: 329