Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/5/2019 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Deadlines:
Published : 01-08-2019 08:22:00
Placing offers : 12-08-2019 13:00:00
Offers opening : 12-08-2019 13:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_5_2019.zip zip 622.05 2019-08-01 08:22:00 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 1589.01 2019-08-02 10:17:13 Public message
Informacja_z_dnia otwarcia_ofert.pdf pdf 34.3 2019-08-12 14:32:46 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_II.pdf pdf 1827.44 2019-08-02 13:52:31 Public message
Formularz cenowy zał. 1a_zmodyfikowany do SIWZ.xls xls 68 2019-08-06 11:07:21 Public message
Formularz cenowy zał. 1c_zmodyfikowanydo SIWZ.xls xls 33.5 2019-08-06 11:07:21 Public message
Pyt_odp_III_Modyfikacja.pdf pdf 6784.07 2019-08-06 11:07:31 Public message
Formularz cenowy zał. 1g_zmodyfikowany do SIWZ.xls xls 44 2019-08-06 11:07:21 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 83.87 2019-08-06 11:07:21 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_IV.pdf pdf 1820.65 2019-08-07 10:34:58 Public message
Modyfikacja_II.pdf pdf 547.77 2019-08-07 13:16:01 Public message
Formularz cenowy zał. 1j_zmodyfikowany_do SIWZ.xls xls 49 2019-08-07 13:16:04 Public message
Wybór_ofert_strona.pdf pdf 1806.42 2019-08-23 14:45:21 Public message
Unieważnienie_część_6.pdf pdf 470.31 2019-08-23 14:45:25 Public message
UDZIELENIE_ZAMÓWIENIA.pdf pdf 194.04 2019-09-27 12:33:53 Public message

Announcements

2019-09-27 12:34 Anna Kostecka W załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

UDZIELENIE_ZAMÓWIENI [...].pdf

2019-08-23 14:46 Anna Kostecka Niniejszym przekazuję zawiadomienie o wyborze ofert w częściach: 1-5, 7-10 oraz unieważnienie w części 6 zamówienia

Wybór_ofert_strona.p [...].pdf

Unieważnienie_część_ [...].pdf

2019-08-12 14:33 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję Informację z dnia otwarcia ofert

Informacja_z_dnia ot [...].pdf

2019-08-07 13:16 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję treść Modyfikacji nr II.

Modyfikacja_II.pdf

Formularz cenowy zał [...].xls

2019-08-07 10:35 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję treść pytań i odpowiedzi IV.

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2019-08-06 11:12 Anna Kostecka Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na dzień 12.08.2019r. na godzinę: 13:00.
2019-08-06 11:09 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję treść pytań i odpowiedzi III, modyfikację, zmodyfikowane załączniki nr 1a,1c i 1g oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Formularz cenowy zał [...].xls

Formularz cenowy zał [...].xls

Pyt_odp_III_Modyfika [...].pdf

Formularz cenowy zał [...].xls

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2019-08-02 13:52 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję treść pytań i odpowiedzi (II).

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2019-08-02 10:17 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1343