Proceeding: Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Numer sprawy OR.272.2.2019

Deadlines:
Posted : 19-07-2019 11:55:00
Placing offers: 21-08-2019 11:00:00
Opening offers : 21-08-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ŁGZ_OGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf pdf 213.46 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ.pdf pdf 676.04 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.xls xls 252.5 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 85 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 196.5 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.pdf pdf 828.27 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.xls xls 193.5 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.pdf pdf 1176.91 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 455.66 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
ŁGZ_2020_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-07-19 11:55:00 Proceeding
WYBÓR.pdf pdf 388.13 2019-09-10 11:38:44 Public message
Odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 426.18 2019-07-31 07:50:49 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_06_08_2019.pdf pdf 2822.14 2019-08-06 10:29:28 Public message
Otwarcie ofert - informacja.pdf pdf 676.69 2019-08-21 14:59:15 Public message

Announcements

2019-09-10 11:39 Dział Zamówień Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBÓR.pdf

2019-08-21 14:59 Dział Zamówień Informacja z otwarcia ofert (art. 85 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Otwarcie ofert - inf [...].pdf

2019-08-06 10:29 Dział Zamówień Odpowiedzi na pytania i wnioski

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2019-07-31 07:51 Dział Zamówień Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 548