Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. numer sprawy GSR.271.12.2019.KG

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielgie
Deadlines:
Published : 19-07-2019 11:33:00
Placing offers : 06-09-2019 09:00:00
Offers opening : 06-09-2019 09:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LGZ_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU.pdf pdf 156.48 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.xls xls 135 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.pdf pdf 620.67 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.xls xls 140 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ.pdf pdf 654.07 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.pdf pdf 561.3 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 454.21 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
LGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 188.5 2019-07-19 11:33:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 97.84 2019-09-02 08:46:42 Proceeding
SIWZ_Zal_3_JEDZ_zmiana.doc doc 200.5 2019-08-28 14:25:22 Proceeding
Zawiadomienie_Zmiana (2).doc doc 29 2019-08-28 14:25:22 Proceeding
Zawiadomienie zmiana pdf.pdf pdf 518.74 2019-08-29 08:12:48 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1815.46 2019-08-12 12:58:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert cz. I.pdf pdf 372.17 2019-09-06 10:35:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert cz. II.pdf pdf 362.35 2019-09-06 10:35:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I.pdf pdf 433.18 2019-09-19 13:57:43 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II.pdf pdf 452.61 2019-09-19 13:58:36 Public message

Announcements

2019-09-19 13:58 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-09-19 13:57 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-09-06 10:36 Zamówienia Publiczne Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-12 12:58 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1156