Proceeding: Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Posted : 05-07-2019 10:55:00
Placing offers: 13-08-2019 11:00:00
Opening offers : 13-08-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załącznik nr 7, 8 i 9 zawierający dokumentację techniczną znajduje się na stronie https://www.miastochojnice.pl/zamowienia-publiczne , przy ogłoszeniu o zamówieniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawagospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”   nr referencyjny: BI.271.10.2019

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO.docx docx 103.04 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
ogłoszenie 2019-OJS128-311833-pl.pdf pdf 143.22 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 448 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 189.5 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc doc 363.5 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Standardowy formularz JEDZ.doc doc 308.5 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc doc 155.5 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 163.5 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 164 2019-07-05 10:55:00 Proceeding
2019-OJS189-458733-pl.pdf pdf 108.79 2019-10-01 12:51:16 Public message
Odpowiedzi na pytania.doc doc 235 2019-08-05 10:32:19 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13.08.2019 r..doc doc 179 2019-08-13 13:12:38 Public message
rozstrzygnięcie Sobierajczyka.pdf pdf 632.25 2019-09-09 10:35:14 Public message

Announcements

2019-10-01 12:51 Agnieszka Buchwald W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Agnieszka Buchwald

2019-OJS189-458733-p [...].pdf

2019-09-09 10:35 Agnieszka Buchwald W załączeniu pismo o rozstrzygnięciu postępowania.
Agnieszka Buchwald

rozstrzygnięcie Sobi [...].pdf

2019-08-13 13:12 Agnieszka Buchwald Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2019-08-05 10:32 Agnieszka Buchwald Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Agnieszka Buchwald

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2019-07-10 07:43 Sylwia Jurkowska Link do ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego:
https://www.miastochojnice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-zbiornika-retencyjnego-sobierajczyka-w-ramach-projektu-pn-poprawa-gospodarki-wodami-opadowymi-i-roztopowymi-na-terenie-mof-chojnice-czluchow/

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 770