Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) PRZEATRG NIEOGRANICZPNY - DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ NR 2

Magdalena Zakrzacka
Stawy Milickie S.A.
Deadlines:
Published : 17-06-2019 09:31:00
Placing offers : 22-07-2019 12:00:00
Offers opening : 22-07-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN-9-2019 - zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 79.5 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019 - zalacznik nr 2 JEDZ.pdf pdf 83.09 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019 - zalacznik nr 2 JEDZ.xml xml 135.64 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019 - zalacznik nr 3 wzor umowy.pdf pdf 227 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019 - zalacznik nr 4 informacja grupa kapitalowa.doc doc 34 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019 - zalacznik nr 5 zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa.doc doc 37 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019 - zalacznik nr 6 wykaz wykonanych dostaw.doc doc 43.5 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 131.34 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019_SIWZ.pdf pdf 4001.31 2019-06-17 09:31:00 Proceeding
PN-9-2019_Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 307.28 2019-07-22 12:54:38 Public message
PN-9-2019_Ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 291.93 2019-08-05 12:19:32 Public message

Announcements

2019-08-05 12:20 Magdalena Zakrzacka PN-9-2019 Ogłoszenie o wynikach

PN-9-2019_Ogloszenie [...].pdf

2019-07-22 12:54 Magdalena Zakrzacka PN-9/2019 Protokół z otwarcia ofert

PN-9-2019_Protokol_z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539