Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/4/2019 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A.

Deadlines:
Published : 30-04-2019 12:58:00
Placing offers : 14-05-2019 11:00:00
Offers opening : 14-05-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 251.01 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 181.78 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
zał_nr_1_formularz_ofertowy.doc doc 77.5 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
Zał_nr_2_Oświadczenie_warunki_udzialu.docx docx 19.37 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
Zał_nr_3_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia.docx docx 20.87 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
Zał_nr_4_Oświadczenie_o_ grupie_kapitałowej.doc doc 36 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
zał_nr_5_projekt_umowy.pdf pdf 87.26 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
Zał_nr_6_Wykaz_dostaw.doc doc 35.5 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
Zał_nr_7_Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 31 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
formularze_cenowe.zip zip 131.44 2019-04-30 12:58:00 Proceeding
Wybór_oferty.pdf pdf 1146.63 2019-05-30 13:15:08 Public message
Zestawienie ofert z dnia otwarcia.pdf pdf 36.43 2019-05-15 13:54:21 Public message
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 1430.43 2019-05-15 13:54:31 Public message
Udzielenie_zamówienia_części_1,2,4,5,6,7,8,9,11.pdf pdf 432.23 2019-06-10 10:18:26 Public message
Unieważnienie_część 3_i_10.pdf pdf 482.01 2019-05-29 11:25:16 Public message

Announcements

2019-06-10 10:18 Anna Kostecka W załączeniu przesyłam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach:1,2,4,5,6,7,8,9 i 11.

Udzielenie_zamówieni [...].pdf

2019-05-30 13:15 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję Wybór ofert w częściach: 1,2,4,5,6,7,8,9 i 11.

Wybór_oferty.pdf

2019-05-29 11:25 Anna Kostecka W załączeniu unieważnienie postępowania w części 3 i 10 zamówienia.

Unieważnienie_część [...].pdf

2019-05-15 13:56 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję zestawienie ofert z dnia otwarcia oraz protokół z sesji otwarcia ofert.

Zestawienie ofert z [...].pdf

Protokół z otwarcia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 845