Proceeding: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Posted : 30-04-2019 10:06:00
Placing offers: 10-06-2019 11:00:00
Opening offers : 10-06-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załącznik nr 7, 8 i 9 zawieracjący dokumentację techniczną znajduje się na stronie https://www.miastochojnice.pl/zamowienia-publiczne , przy ogłoszeniu o zamówieniu pn. Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych irowów na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarkiwodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”  nr referencyjny: BI.271.4.2019

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 217.72 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 464 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik 1.1 do formularza oferty.docx docx 146.7 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 203.5 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc doc 401.5 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Standardowy formularz JEDZ.doc doc 308.5 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc doc 155.5 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 163.5 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 163.5 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO.docx docx 103.1 2019-04-30 10:06:00 Proceeding
2019.05.29 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 75.79 2019-05-29 12:35:24 Public message
Odpowiedzi na pytania 1-115.pdf pdf 11354.24 2019-05-28 15:21:02 Public message
Załączniki do odpowiedzi na pytania 1-115.zip zip 33900.68 2019-05-28 15:21:03 Public message
2019.05.27 Protokół z wizji lokalnej.pdf pdf 335.49 2019-05-27 12:45:13 Public message
2019.05.27 Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf pdf 636.89 2019-05-27 12:45:13 Public message
zmiana ogłoszenia - wersja wysłana do publikacji.pdf pdf 78.23 2019-05-27 12:45:13 Public message
Poprawione profile dla części II.zip zip 6022.64 2019-05-30 10:37:39 Public message
Sprostowanie do odp. na pytania - część II.pdf pdf 228.15 2019-05-30 10:37:39 Public message
2019.05.20 Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej - Zb. Sobierajczyka.pdf pdf 413.21 2019-05-21 09:28:19 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2019.06.10.doc doc 209 2019-06-10 14:19:16 Public message
Unieważnienie postępowania Cz. III 2019.06.13.pdf pdf 593.32 2019-06-13 09:56:43 Public message
2019.07.01 Informacja o wynikach postępowania Cz. II i V.pdf pdf 1426.26 2019-07-01 09:29:42 Public message
2019.07.02 Sprostowanie informacji o wynikach postępowania w cz. II.pdf pdf 312.94 2019-07-02 11:19:07 Public message
2019.07.05 Informacja o wynikach postępowania cz. I i IV.pdf pdf 1006.4 2019-07-05 07:16:47 Public message

Announcements

2019-07-05 07:17 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję informację o wynikach postępowania dla części I i IV

2019.07.05 Informacj [...].pdf

2019-07-02 11:21 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję Sprostowanie do informacji o wynikach postępowania w cz. II

2019.07.02 Sprostowa [...].pdf

2019-07-01 09:30 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję informację o wynikach postępowania dla części II i V

2019.07.01 Informacj [...].pdf

2019-06-13 09:58 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania w części III

Unieważnienie postęp [...].pdf

2019-06-10 14:20 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2019-05-30 10:38 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję sprostowanie do odpowiedzi na pytania - dotyczy części II zamówienia wraz z prawidłowymi rysunkami profili kanalizacji deszczowej.

Poprawione profile d [...].zip

Sprostowanie do odp. [...].pdf

2019-05-29 12:35 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z nadanym numerem identyfikacyjnym.

2019.05.29 Zmiana og [...].pdf

2019-05-28 15:21 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania nr 1-115 wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].zip

2019-05-27 12:45 Sylwia Jurkowska W załączeniu przekazuję: Zmianę nr 1 do SIWZ, zmianę ogłoszenia oraz protokół z wizji lokalnej z dn. 27.05.2019 r.

2019.05.27 Protokół [...].pdf

2019.05.27 Zmiana nr [...].pdf

zmiana ogłoszenia - [...].pdf

2019-05-21 09:30 Sylwia Jurkowska W załączeniu: Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej - Zbiornik Sobierajczyka

2019.05.20 Ogłoszeni [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1205