Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa Kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etapy VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociagowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie

Deadlines:
Published : 19-04-2019 11:12:00
Placing offers : 12-06-2019 13:00:00
Offers opening : 12-06-2019 13:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami, natomiast pozostała dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/2211


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS078-188193-pl.pdf pdf 123.82 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
espd-request.zip zip 89.15 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
SIWZ-kanalizacja Etap 6 i 7 oraz wodociąg.docx docx 101.34 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do siwz_-_wzór gwarancji.doc doc 64 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do siwz wzor zobowiązania.doc doc 67 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do siwz oswiadczenie o grupie kapital.doc doc 134.5 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty.doc doc 95 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_wzor_umowy.docx docx 116.75 2019-04-19 11:12:00 Proceeding
01 KS Opis ETAP 7 Tom 6_KOREKTA.pdf pdf 224.39 2019-05-27 11:08:24 Public message
Modyfikacja SIWZ-2.pdf pdf 1302.57 2019-05-27 11:08:24 Public message
01 KS Opis ETAP 6 Tom 5_KOREKTA.pdf pdf 257.36 2019-05-27 11:08:24 Public message
Pytania i odpowiedzi - 3.pdf pdf 932.69 2019-05-27 11:10:46 Public message
zmiana ogłoszenia_27_05_2019.pdf pdf 70.77 2019-05-27 11:11:52 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 218.48 2019-05-14 11:07:03 Public message
sprostowanie ogłoszenia (1).pdf pdf 70.76 2019-05-14 11:09:17 Public message
Pytania i odpowiedzi - 1.pdf pdf 1319.42 2019-05-14 11:10:08 Public message
Pytania i odpowiedzi - 2.pdf pdf 717.63 2019-05-17 09:03:34 Public message
Informacja o otwarciu ofert - wielgowo 20190001.bmp bmp 474.97 2019-06-12 14:50:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-15.07.2019r..pdf pdf 1368.79 2019-07-15 13:33:36 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty-1.08.2019r..pdf pdf 270.45 2019-08-01 12:48:50 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 224.14 2019-08-14 14:19:38 Public message

Announcements

2019-08-14 14:23 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-08-01 12:49 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-07-15 13:34 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zamieszcza ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w niniejszym postepowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-06-12 14:50 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu.

Informacja o otwarci [...].bmp

2019-05-27 11:12 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

zmiana ogłoszenia_27 [...].pdf

2019-05-27 11:10 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-05-27 11:10 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję modyfikację treści SIWZ

01 KS Opis ETAP 7 To [...].pdf

Modyfikacja SIWZ-2.p [...].pdf

01 KS Opis ETAP 6 To [...].pdf

2019-05-17 09:03 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-05-14 11:10 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-05-14 11:09 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2019-05-14 11:08 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję modyfikację treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1884