Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Division: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 10-04-2019 15:04:00
Placing offers: 20-05-2019 10:00:00
Opening offers : 20-05-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

 Dostawę w formieleasingu fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej przystosowanej do pracy na składowisku odpadów komunalnych 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówienia.pdf pdf 262.44 2019-04-15 16:02:26 Szymon Łakota Proceeding
SIWZ - spycharka.pdf pdf 1711.6 2019-04-15 16:02:34 Szymon Łakota Proceeding
Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf pdf 481.8 2019-04-15 16:02:56 Szymon Łakota Proceeding
Oświadczenie podmiotu - zała nr 2.pdf pdf 153.72 2019-04-15 16:03:28 Szymon Łakota Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWz - wzór umowy.pdf pdf 347.03 2019-04-15 16:03:36 Szymon Łakota Proceeding
Opowiedzi na pytania z dnia 30.04.2019 r..pdf pdf 2235.59 2019-04-30 14:51:15 Szymon Łakota Proceeding
Formularz oferty - zał. 1.doc doc 62 2019-04-30 14:51:25 Szymon Łakota Proceeding
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.doc doc 44.5 2019-04-30 14:51:33 Szymon Łakota Proceeding
Sprawizdanie 2017.pdf pdf 2685.42 2019-04-30 14:51:41 Szymon Łakota Proceeding
Sprawozdanie 2018 ZNAK WODNY.pdf pdf 17722.75 2019-04-30 14:51:51 Szymon Łakota Proceeding
F0-1 za I kw 2019.msg msg 108.5 2019-04-30 14:51:56 Szymon Łakota Proceeding
Wyjaśnienia -FORMULARZ OFERTY POPRAWIONY - PDF.pdf pdf 696.61 2019-05-10 15:36:58 Szymon Łakota Proceeding
Formularz oferty - zał. 1 poprawiony.doc doc 62.5 2019-05-10 15:37:09 Szymon Łakota Proceeding
Informacja z otwarcia ofert Spycharak.pdf pdf 182.97 2019-05-23 09:10:04 Szymon Łakota Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 51.21 2019-06-11 15:23:31 Szymon Łakota Public message

Announcements

2019-06-11 15:23 Szymon Łakota Informacja o wyborze Wykonawcy

Wybór Wykonawcy.pdf

2019-05-23 09:10 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 661

Send a message